Byggahus.se
Va ! här hoppas jag inte all fakta kommer fram i artikeln. Isåfall är det ju alltid så att bara en del görs om om nåt blir fel. För vad kan vara värre än att inte följa branschreglerna vid avlopp och dusch!
 
Det här är ju helt tossigt! ARN borde nog läsa in sig på vad branchreglerna stipulerar! Det måste vara ett riktigt inkompetent byggföretag som gör ett sådant fel! Om de gör sådana ”rookie mistakes” hur är resten av tätskikt etc byggt???
Nää, gör om gör rätt!!!
 
  • Gilla
brfbo
  • Laddar…
Märkligt. Med den logiken borde de se till att först få en fuktskada och sen stämma firman.
 
O olofh skrev:
Märkligt. Med den logiken borde de se till att först få en fuktskada och sen stämma firman.
Ja. En rimligare dom hade väl varit att firman får stå för eventuella framtida fuktskador som uppkommer pga felet.
Men det är ju svårt det här med teknik för ARN...
 
  • Gilla
jimih
  • Laddar…
Nä, gör en formell stämning och möt dem i tingsrätten (förutsatt att firman har våtrumscert. och det finns ordentligt kontrakt skrivet). Sådant har ska inte få förekomma! Betänk hur många framtida kunder som kommer få sina badrumsdrömmar grusade.
ARN lämnar bara rekommendationer utan någon som helst juridisk tyngd. Dags att höja insatsen i det här fallet, kunden har all rätt på sin sida!
 
  • Gilla
jimih
  • Laddar…
nzsc
...Hmm... ...ARN... ...Varför blir jag inte förvånad? :thinking:
 
Bra
 
K karlmb skrev:
Ja. En rimligare dom hade väl varit att firman får stå för eventuella framtida fuktskador som uppkommer pga felet.
Men det är ju svårt det här med teknik för ARN...
Problemet är om det tar ett par år innan en fuktskada uppstår, finns inte firman kvar är en sådan uppgörelse värdelös. Bättre att få ersättning motsvarande beloppet det kostar att åtgärda felet.
 
HashtagPL400 HashtagPL400 skrev:
Problemet är om det tar ett par år innan en fuktskada uppstår, finns inte firman kvar är en sådan uppgörelse värdelös. Bättre att få ersättning motsvarande beloppet det kostar att åtgärda felet.
Helt korrekt! Man ska inte göra sådana ”dealar”. Vad händer om företaget går i putten? Företaget skall ersätta kunden med det belopp det kostar att göra om hela badrummet punkt slut!
 
  • Gilla
jimih
  • Laddar…
G
Förutom att kaklingen ser ut som det är utfört av ett barn, så är det rimligaste enligt mig, att antingen firman gör om gör rätt. Eller annan av kunden vald firma (med förtroende!) gör om och gör rätt!
Att tro att "rättvisa " skippas genom att använda domstolar och jurister visar bara på en naivitet inför vårt rättsliga system. Idag är det juridik för jurister som är intressant inget annat. Att någon får rätt är otroligt låg chans eftersom kompetensen på de som är med och dömer är hög till ingen. Att du ska få någon rättmätig ersättning eller rättvis behandling i förhållande till vad du utsatts för, är bara en önskedröm i dagens juridiska tolknings domstolar.

Lycka till!
 
HashtagPL400 HashtagPL400 skrev:
Problemet är om det tar ett par år innan en fuktskada uppstår, finns inte firman kvar är en sådan uppgörelse värdelös. Bättre att få ersättning motsvarande beloppet det kostar att åtgärda felet.
Ja ellerså kommer det ingen skada.
 
HashtagPL400 HashtagPL400 skrev:
Problemet är om det tar ett par år innan en fuktskada uppstår, finns inte firman kvar är en sådan uppgörelse värdelös. Bättre att få ersättning motsvarande beloppet det kostar att åtgärda felet.
Jag tänkte mig att driva kravet mot firmans försäkringsbolag.
 
nzsc
Alltså, personligen hade jag aldrig nöjt mig med rekommendationen från ARN. Observera att ARN inte är någon rättslig instans, utan en myndighet som fattar beslut som inte är bindande för någon av parterna.

Företaget har uppenbart frångått gällande regelverk och utfört arbetet med avvikelse. I och med avvikelsen behöver företaget innan det utför arbetet komma överens med beställaren och få avvikelsen godkänd av denne. På så sätt har företaget tvättat sina händer fria. Men om jag förstått det hela korrekt har företaget inte informerat beställaren om vare sig avvikelsen eller det gällande regelverket.

Enligt min uppfattning har företaget förorsakat skada gentemot byggherren med anledning av att arbetet inte är fackmannamässigt utfört samt att badrummet inte är godkänt enligt gällande branschregler från bl.a. BKR och SäkV.

Jag hade tagit en diskussion med mitt försäkringsbolag och informerat mig om dess inställning. Skulle försäkringsbolaget krångla, vilket mycket väl är möjligt, hade jag diskuterat frågan vidare med en jurist inriktad på dessa typer av frågor och undersökt möjligheten om att driva ärendet vidare till första rättsliga instans, som då är tingsrätten.

Det är alltid svårt, nästintill omöjligt, att bedöma utfallet med dessa typer av ärenden. Vilken tyngd tingsrätten lägger på ARN:s rekommendation överlåter jag till någon annan.

Visserligen har inte någon skada inträffat, och det är inte säkert att det ens kommer att inträffa. Men bara det faktum om att badrummet inte är godkänt och att arbetet inte utförts fackmannamässigt, kan med stor sannolikhet resultera i ett lägre pris vid en framtida försäljning.
 
Svårt att veta hur man skulle ställa sig till felet när man inte vet hur mycket fel det är.
Ligger avloppen 1 mm för nära väggen eller eller 1 mm ifrån väggen. Innan man vet felet så kan vi spekulera hej vilt om allt mellan himmel och jord.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.