Tv-avgiften kan komma att avskaffas

1 januari 2014 kan bli den dag då vi inte längre har någon tv-avgift, istället finansieras public service via en avgift som tas in via skattsedeln.

Den senaste tiden har det varit hög aktivitet och mycket känslor i en av våra forumtrådar, nämligen en som berör tv-avgiften. Vår medlem Lantbrukarparet meddelade att han har anmält Radiotjänst för förtal, hot och förföljelse efter det att de ringt honom regelbundet för att försöka få hans företag att betala tv-avgift. Diskussioner har därefter förts kring alternativa betalningsmodeller, och många föreslår att SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion istället ska finansieras med skattemedel.

Nu skriver tidningen Resumé att tv-avgiften kan komma att skrotas för att ersättas av en public service-avgift som tas in via skattsedeln och därefter öronmärks. Det är utredare Martin Holmgren som förväntas föreslå detta. Alla partier utom Vänsterpartiet har enats om att en ny modell för betalning behövs och förslaget ovan kan i så fall bli verklighet 1 januari 2014. Förslaget innebär även att Radiotjänst i Kiruna avvecklas.

Läs mer
Forumet: Anmält Radiotjänst för förtal, hot och förföljelse