TV-avgiften ersätts av skatt

För de som redan betalar TV-avgiften kommer den att sänkas i och med det nya förslaget.

För de som redan betalar TV-avgiften kommer den att sänkas i och med det nya förslaget. Foto: Byggahus.se.

Så mycket kommer den nya radio- och TV-avgiften att kosta.

Som väntat presenterade Public Service-kommittén igår ett förslag om att radio- och tv-avgiften ska läggas som en skatt istället för nuvarande system. Kommittén uppges ha varit enig i beslutet.

Att det skulle bli det här förslaget läckte ut redan för ett par dagar sedan, men nu är det alltså bekräftat från officiellt håll.

Skatten föreslås ligga på 1 308 kronor per år. Alla över 18 år kommer att behöva betala den.

Skulle förslaget genomföras kommer Radiotjänst att läggas ner och de 120 tjänsterna försvinner. Därmed kommer också avgiften, men då i form av en skatt, att kunna justeras nedåt. Istället för Radiotjänst blir det Skatteverket som har ansvar för pengarna.

För att säkerställa att medlen inte går till annat har kommittén även föreslagit att pengarna som kommer in inte ska ingå i de årliga budgetförhandlingarna och heller inte omfattas av utgiftstaket.

– Den här avgiften värnar public service oberoende tydligare. Det är ett slutet system och medlen går aldrig över på utgiftssidan i budgeten. De blir aldrig en del av budgetförhandlingarna, säger Sture Nordh, ordförande i kommittén.

Alla är dock inte positiva till förslaget. Helena Giertta, chefredaktör för branschtidningen Journalisten, säger exempelvis att tillvaron för public service blir ekonomiskt mer osäker i och med att politikerna kan avgöra från år till år hur stor skatten ska var.

Hela förslaget från kommittén, inklusive sändningstillstånden för public service, presenteras under nästa år. Tanken är att det ska börja gälla från och med 1 januari 2019.