Ekonomi

Svensk mäklarstatistik visar på avvaktande marknad

Villa Vinga från A-hus.

Villa Vinga från A-hus. Foto: A-hus.

Bostadsmarknaden innehåller låg aktivitet och priserna faller marginellt för både hus och lägenheter.

Det genomfördes få bostadsaffärer under mars månad, detta visar senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik.

- Under mars såldes nästan 20 procent färre bostäder än samma månad 2017, och det gäller både hus och bostadsrätter. Samtidigt hade vi rekordmånga försäljningar i januari och februari vilket tyder på att många genomförde sina flyttplaner innan det nya amorteringskravet trädde i kraft, säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik.

De få affärerna hade påverkan på prisutvecklingen. Priserna på husmarknaden ligger nu oförändrade sett över en tremånadersperiod, med en viss uppgång sista redovisade månaden. Men tittar man på storstadsområdena är variationen kraftig.

- Generellt sett har hus motstått nedgångsperioden mycket bättre än bostadsrätter. Senaste månaden noterar vi ökande priser i Malmö och stillastående i Stockholm och Göteborg. Årsutvecklingen är negativ för Stockholm med -6 procent och Göteborg med -1 procent medan Malmös villapriser ökat med 4 procent, säger Per-Arne Sandegren.

Hus 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% ± 0% + 1% 3 119 000
Stor-Stockholm ± 0% - 2% - 6% 5 534 000
Stor-Göteborg ± 0% - 1% - 1% 4 441 000
Stor-Malmö + 1% ± 0% + 4% 3 955 000

För bostadsrätter visar siffrorna på en nedgång både avseende senaste tremånadersperioden och sett till enbart mars månad. Samtliga områden utom Stor-Malmö har dessutom en negativ utveckling de senaste 12 månaderna.

- Vi har märkt av stora förändringar i konsumenternas beteende innan och efter den 1 mars. Många ville göra affärer innan det nya amorteringskravet. Under mars och nu i april så har aktiviteten sjunkit på grund av att många säljare och köpare väljer att avvakta. Det finns en osäkerhet kring hur marknad kommer att utvecklas framöver, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 1% - 7% 35 169
Centrala Stockholm ± 0% ± 0% - 9% 85 109
Stor-Stockholm - 1% ± 0% - 9% 52 769
Centrala Göteborg - 1% - 4% - 5% 56 777
Stor-Göteborg - 1% - 3% - 4% 41 289
Centrala Malmö ± 0% - 4% - 5% 29 540
Stor-Malmö ± 0% ± 0% + 1% 27 148