Ekonomi

Stort skadestånd till husägare står fast

En konflikt mellan husägare och byggentreprenör får sitt slut när högsta domstolen väljer att inte pröva fallet.

Högsta domstolen väljer att inte pröva det fall där en husägare och en byggentreprenör står i konflikt gällande begreppet budgeterat pris. Enligt entreprenören innebar avtalet med så kallat budgeterat pris att paret som äger huset skulle betala på löpande räkning. Men huset ifråga var ett fritidshus som skulle göras om till permanentbostad och därför konstaterade både tingsrätt och hovrätt att konsumenttjänstlagen gäller och därmed också det fasta pris som husägarna åberopat.

Beslutet från högsta domstolen innebär att hovrättens dom står fast. Den gör gällande att ägarna till huset fått betala 400 000 kronor för mycket för entreprenaden, pengar de ska få tillbaka, samt att de även har rätt till ett skadestånd på 285 000 kronor eftersom förseningar och fel i bygget gjort att paret fått en rad kringkostnader som de inte skulle ha haft annars.

Det var entreprenören som överklagade hovrättens dom. Men i och med högsta domstolens beslut får de inget prövningstillstånd.

Källa: Dagens Juridik