B

Markägare vinner – får rätt till meteorit​

Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och beslutar att det är Refvelsta gods som har rätt till meteoriten som hittades utanför Enköping i november 2020.
En seger för Äganderätten!
Enligt hovrätten ska meteoriten ses som fast egendom och tillfalla markägaren.
Domen innebär att upphittarna ska ersätta Refvelsta Godsförvaltning AB för rättegångskostnaderna på nära 600 000 kronor.
Självklart är meteoriten markägarens, något annat hade varit helt orimligt.
Det är dyrt att bråka i domstol. Blev dyrt för upphittarna som får betala markägarens rättegångskostnader på 600.000 kr
När det gäller blockletning så får man identifiera mineral på plats men inte ta med sig minsta mängd därifrån. Ska man göra det så får man vackert söka ett undersökningstillstånd hos bergsstaten.
Enligt brottsbalkens bestämmelse om åverkan, framgår att det inte är tillåtet att ta »sten, grus, torv eller annat som inte är bearbetat« från skog eller mark utan lov från dess ägare.
Det är inte snålhet att se till att detta blir en rättsak, utan det är bra att det gick hela vägen i rättsapparaten."
För jordägare betraktas tvisten som en äganderättslig principfråga.
😃
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Nummer på domen tack.
 
B
J jonaserik skrev:
Nummer på domen tack.
T835-23

Hovrätten har vidare funnit att allemansrätten inte ger var och en rätt att ta en meteorit från annans mark.
Upphittarna av meteoriten hade även gjort gällande att det hade uppkommit ett avtal mellan dem och fastighetsägaren som medförde att de hade bättre rätt till meteoriten.
Hovrätten menar dock att upphittarna inte har visat att det funnits något sådant avtal. Sammanfattningsvis anser hovrätten att fastighetsägaren, genom sitt bolag, har visat sig ha bättre rätt till meteoriten än upphittarna.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
C
B Bror9 skrev:
Hovrätten har vidare funnit att allemansrätten inte ger var och en rätt att ta en meteorit från annans mark.
Låter rimligt, är trots allt skillnad på meteoriter och svamp och bär.
Men hängde inte tingsrättens resonemang mer på att det handlade om hittegods snarare än att allemansrätten skulle gett upphittaren rätt att ta meteoriten?
 
Claes Sörmland
Nu blir det spännande på riktigt. HD är ju lite mer "politiska" i sina bedömningar. Vill de "utveckla" allemansrätten att inkludera också rymdstenar?
 
  • Gilla
Pysslingen och 2 till
  • Laddar…
Jag tycker ju att hovrätten fick till ett tydligt domslut, men hur skulle en eventuell dom från HD där rymdstenar inkluderas i allemansrätten kunna se ut? Nä jag har svårt att se något annat än att HD inte tar upp fallet.
 
  • Gilla
Bror9
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.