Juridik, Ekonomi

Stämpelskatter ökar stadigt hushållens skuldberg

Lagfartsavgifter och pantbrev lånefinansieras enligt Villaägarnas Riksförbund.

70 procent av lagfartsavgifterna, och 85 procent av nya pantbrev, lånefinansieras enligt statistik som Villaägarnas Riksförbund tagit fram tillsammans med Finansinspektionen. Dessa avgifter, tillsammans med andra administrativa avgifter, ökar därför på hushållens skuldberg. 

- Riksbanken och finansministern uttrycker ofta sin oro över hushållens skuldsättning. Men man talar mindre ofta om att ett hushåll som köper ett småhus på toppen av sitt bostadslån alltid måste betala för stämpelskatter. Detta är en skatt som kommer som en obehaglig överraskning för många hushåll som köper hus och måste i de flesta fall betalas genom ökad belåning. Stämpelskatten blir därför en skuldsättningsmaskin där staten själv är den som tvingar hushållen att låna mer, säger Daniel Liljeberg som är chefekonom hos Villaägarna.

Totalt lånade hushållen minst 2 349 miljoner kronor för att betala stämpelskatter under 2012.