Ekonomi, Tomt

Kostnaderna i samband med tomtköp

När du köper en tomt kan en hel del kostnader tillkomma i form av anslutningsavgifter och diverse tillstånd. Här har du listan.

Kostnaderna i samband med tomtköp

Foto: Colourbox

En tomt du köper kan vara mer eller mindre byggklar och innefatta mer eller mindre avgifter som medföljer när en tomt ska byta ägare och bebyggas. Följande saker kan tillkomma innan du kan bygga och bo på den aktuella tomten.

Avstyckning

Avstyckning innebär att tomten markeras med rör i marken. Det är viktigt att tänka på att inte rubba rören under byggnadsarbetet, för då tillkommer nya kostnader. Kostnaden för avstyckning är ca 15 000 och 20 000 kr. Lantmäteriet hjälper till med avstyckning. Avstyckning kommer inte så ofta i fråga för den som köper en tomt, då den som står för stamfastigheten ofta avstyckar först och säljer sedan.

Geoteknisk markundersökning

Inom vissa områden där undergrunden är dålig krävs en geoteknisk undersökning (t ex Mälardalen och Göteborgsområdet, där marken består av lös lera). Genom att borra i marken fastställer man vilken metod som är lämpligast för att lägga grund, t ex pålning. När den geotekniska markundersökningen görs bör du ha bestämt husets storlek och läge på tomten.

Gatubyggnadskostnad

Har du köpt mark av privatperson kan du behöva erlägga gatubyggnadskostnad till kommunen. Priset för gatubyggnadskostnad varierar mellan områden, men ligger mellan 35 000 - 50 000 kr och sköts av gatukontoret i din kommun. Avgiften måste betalas in innan du kan få bygglov.

Anslutning till kommunens vatten- och avloppssystem

Du har rätt att ansluta dig till kommunens nät för vatten och avlopp. Kostnaden varierar från kommun till kommun mellan 20 000 kr och 140 000 kr, enligt enligt Taxestatistik 2004, Svenskt Vatten. Som prisexempel kan nämnas Vellinge kommun där anslutning av vatten och avlopp kostar 89 000 kr.

Elledningar

Som villabyggare har du rätt att utnyttja de elledningar som finns framdragna till tomten. Elledningarna kan ägas av antingen ett kraftverk, en distributionsförening eller ett kommunalt elverk. En anslutning till nätet kan oftast inte ske förrän installationen i villan har besiktigats och godkänts. Prisexempel: Sydkraft tar mellan 10 000 kr och 20 000 kr exkl. moms för att ansluta el, beroende på var i landet det gäller. Stockholm är dyrast.

Lagfart och gravationsbevis

När man kvitterat köpehandling på den betalda tomten ska man söka lagfart. I och med att du beviljas lagfart blir markköpet offentligt och pantbrev kan inskrivas. Gravationsbeviset är ett officiellt dokument som sedan utfärdas på det totala belopp som intecknats i fastigheten. Din bank kan hjälpa sig att söka lagfart vid tingsrätt eller domsaga. Lagfarten utgör 1,5% av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en avgift på 850 kr.

Läs mer:

Checklista inför tomtköpet
Kontraktskrivning