Ekonomi

"Staten bör införa amorteringskrav"

Lån ska inte ha evig löptid och därför bör det införas amorteringskrav från staten menar riksbankchef Stefan Ingves. I en intervju med Dagens Nyheter gällande bankernas roll i ekonomin säger han att Finansinspektionen just nu ser över hur väl bankerna skött sitt arbete med amorteringskrav, och att om detta inte skötts i tillräcklig utsträckning så anser han att staten bör ta över ansvaret.

Enligt Stefan Ingves uppstår det stora risker i ekonomin när hushållen inte amorterar på sina bolån, därför är det av största vikt att detta system fungerar. Däremot vill han inte svara på hur ett sådant statligt amorteringskrav skulle se ut i praktiken.