Bolån

Granskning: Fungerar undantaget från amorteringskravet för den som bygger nytt hus?

Hur fungerar undantaget från amorteringskravet för den som bygger nytt hus praktiken? Bankerna ska granskas.

Hur fungerar undantaget från amorteringskravet för den som bygger nytt hus praktiken? Bankerna ska granskas. Foto: Marlén Eskilsson

Finansinspektionen ska granska hur bankerna använder möjligheten att bevilja undantag från amorteringskravet för den som bygger nytt eller köper en nyproducerad bostad.

Den svenska ekonomin förväntas vara i lågkonjunktur till 2025 och särskilt ansträngd är byggbranschen, med kraftigt minskat byggande. 

Den som tar bolån när man bygger nytt hus eller köper ett nyproducerat har möjlighet att ansöka om undantag från amorteringkravet i fem år. Idag gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att granska hur undantaget fungerar i praktiken. 

– Det är viktigt att bostadsköpare känner till den här möjligheten till amorteringsundantag, och att det tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Vi är medvetna om att undantaget i sig inte kan lösa alla problem på bostadsmarknaden, men det är en pusselbit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett pressmeddelande idag.

Den 28 februari 2024 ska Finansinspektionen redovisa uppdraget.