Ekonomi

Stämpelskatterna bidrog rekordstort till staten

Stämpelskatten betalas av bostadsköparen.

Stämpelskatten betalas av bostadsköparen. Foto: Marlén Eskilsson.

Intäkterna för 2016 överträffade prognoserna.

När huspriserna drar iväg ökar även intäkterna till statskassan. Stämpelskatterna för 2016 slutade på 12,4 miljarder kronor, rekordhögt och även högre än vad Lantmäteriet hade räknat med.

– I augusti gick vi ut med prognosen att vi trodde att intäkterna skulle bli ungefär 11,5 miljarder kronor. Den siffran har överträffats med ungefär 600 miljoner kronor, säger Dennis Lindén, tillförordnad divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning, till Dagens Nyheter.

I en jämförelse med tidigare år går det att avläsa att intäkterna från stämpelskatterna stigit för varje år. Sedan 2012 har de ökat med totalt 58 procent.

Villaägarnas Riksförbund är negativt inställda till den här utvecklingen. De menar på att flyttskatterna låser bomarknaden och gör att folk väljer bort att flytta. Flytten blir helt enkelt för dyr.

- När privatekonomin påverkas negativt av en flytt är det inte så konstigt om många skjuter på saken. Sänkta eller helt avskaffade flyttskatter skulle göra en flytt mer ekonomiskt tilltalande för de många äldre som idag bor i hus som blivit för stora, sedan barnen flyttat ut, skrev Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, i ett debattinlägg i början av förra året.

Anledningen till att intäkterna ökar så kraftigt har främst att göra med de stigande bostadspriserna.

Om stämpelskatter

Stämpelskatten består av lagfartsavgift, expeditionsavgift och pantbrevsskatt på nya inteckningar i huset, och ska betalas till Lantmäteriet i samband med husköpet.

Lagfarten är beviset på att du äger fastigheten. Den bygger på köpeskillingen (priset för bostaden). Skulle försäljningspriset hamna under taxeringsvärdet bygger den istället på det senare. I dagsläget ligger den på 1,5 procent. Det har den gjort sedan 1979.

Pantbrevsskatten är en säkerhet för lånen och ska betalas om du behöver ta lån på huset som det saknas pantbrev för. Den uppgår till 2 procent av pantbrevens värde.

Expeditionsavgiften är kort och gott en avgift för det administrativa arbetet. Den är för närvarande 825 kronor.