Ekonomi

Småhustillverkarnas avtal får kritik

Besiktningsmän i beroendeställning och krav på skriftliga avtal har fått Konsumentverket att granska avtalen som småhusleverantörerna upprättar mot sina kunder. Flera företag har redan fått kritik.

Småhustillverkarnas avtal får kritik.

Småhustillverkarnas avtal får kritik.

– Det är beställaren, alltså kunden, som ska utse en besiktningsman, säger Mari Gremlin som är jurist och leder granskningen på Konsumentverket.
En besiktningsman från Gar-bo eller någon annan som småhustillverkaren själva utser är inte oberoende vilket många konsumenter har upptäckt för sent. Många har känt att besiktningsmannen inte varit seriös i sin granskning.

Gar-bo ägs av ett antal småhustillverkare vilket gör att besiktningsmannen hamnar i en beroendesits. Är han för kritisk kanske han går miste om uppdrag.
Det bästa är att själv anlita en besiktningsman trots att det kostar lite extra.

– Här får man inte vara dumsnål. Lockas inte av att den ingår i avtalet. En besiktning kan kosta omkring fem till sjutusen kronor men man kan tjäna det mångdubbla på att besiktningen blir riktigt och oberoende utförd, säger Mari Gremlin.

Besiktningsmannen ska vara en väl lämpad person och Mari Gremlin föreslår bland andra Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, om man vill hitta en certifierad eller godkänd besiktningsman.
Har man redan skrivit på ett avtal där besiktningsmannen ingår eller om man inte är nöjd kan man alltid begära en överbesiktning. Om det är entreprenören eller kunden som ska betala kostnaden för den beror på utgången och det är besiktningsmannen som avgör.

Konsumentverket har hittills fått in ett tjugotal avtal men fortsätter fram till semestern med att få in så många som möjligt. I granskningen har man också upptäckt andra tveksamheter som kan minska konsumenternas rättigheter.
– I något fall står det någonstans mitt i avtalstexten en mening om att muntliga avtal inte gäller. Den raden gäller det att ha läst när försäljaren börjar lova guld och gröna skogar. Naturligtvis är det bäst med skriftliga avtal men de muntliga kan inte förhandlas bort mot privatkonsumenten, säger Mari Gremlin.

Hon påpekar också att många husentreprenörer begär förskottsbetalning. Det är endast tillåtet då det gäller materialleverans. Köper man ett hus där entreprenören också ska montera och bygga får denne inte ta ut förskottsbetalning av privatkunden, något som Konsumentverket påpekar i sina skrivelser till företagen i granskningen.

Men det är inte bara det som står i avtalet som granskas; även det som inte står får småhustillverkarna kritik för.

– Enligt lag har konsumenten rätt att innehålla pengar för den skada han lider på grund av försening. Det brukar inte avtalen informera om. Det är ett bra påtryckningsmedel att känna till, säger Mari Gremlin.

– I vissa avtal kan det stå att besiktningsmannen ska påpeka hur mycket pengar man kan hålla inne för fel som uppstått. Bland annat därför är det ju viktigt att besiktningsmannen är oberoende.

Mari Gremlin efterlyser vitesklausuler i avtalen. De finns, men långt ifrån i alla. En vitesklausul är ett på förhand avtalat skadestånd som utgår per försenad vecka. Då behöver man inte visa vilka skador man lidit som kund. Kan kunden visa på större ekonomiska skador än vitet så har man rätt att få ut den överskjutande delen också.

Står man i begrepp att köpa ett småhus och hittar tveksamheter i avtalet kan man själv göra tillägg eller få med en bilaga, men det gäller förstås så länge köpet inte är undertecknat och då är man i ett bra förhandlingsläge. Mall för entreprenadkontrakt finns till exempel hos Konsumentverket eller Villaägarna.

Än så länge finns det inga företag som ändrat sina avtal men Konsumentverket börjar få in skrivelser från de företag man kritiserat, bland annat LB-hus, Myresjöhus och Älvsbyhus.

– Ett avtal ska vara riktigt och vi har inget emot att Konsumentverket granskar, säger Roland Kjellgren som är marknadschef på Älvsbyhus.

Älvsbyhus har 2006 blivit dömda av Marknadsdomstolen då de hade avtal som sade att besiktningsmannen var anställd av entreprenören. Men i den pågående granskningen har Konsumentverket nu ytterligare synpunkter på det nya avtalet.
– Nu står det i vårt avtal att besiktningsman kan utses av kunden men att den måste vara certifierad av Sitac eller rekommenderad av Gar-bo, säger Roland Kjellgren.

Konsumentverket vill dock i sitt påpekande att konsumenten ska få välja besiktningsman helt fritt.
– I vårt svar till Konsumentverket hävdar vi att besiktningsmannen måste vara certifierad av något organ i alla fall. Vi måste kunna ställa några krav, det går inte att vem som helst besiktigar. Vi har också fått kritik för att vi inte godtar muntliga avtal men även där står vi på oss i vårt svar. Vi vill att skriftliga avtal ska gälla. Det blir bara krångligt med bevisbördor och annat om man inte är överens efter en tid, säger Roland Kjellgren.

Hur avtalen till sist ser ut för alla de hustillverkare som granskas, visar sig till hösten då Konsumentverket hoppas att granskningen ska vara klar. Förhoppningen är att lösningar tas fram i samförstånd. Om man inte når en överenskommelse med småhusleverantörerna så blir nästa steg att gå till Marknadsdomstolen och då kan processen ta längre tid.

Läs mer: