Ekonomi

Så vill alliansen se amorteringskravet

Utformningen på amorteringskravet bör vara mer flexibelt och undantag ska göras för nyproduktion.

Både regeringen och alliansen har framhållit hur viktigt det är med en blocköverskridande överenskommelse när det kommer till amorteringskravet. Bägge de politiska blocken är positiva till ett amorteringskrav, men det har varit oklart exakt hur det kommer att se ut.

Nu har alliansen gått ut med hur de önskar se att kravet utformas. I grunden handlar det om att Finansinspektionens förslag på amorteringskrav måste bli mer flexibelt för att man ska kunna nå en överenskommelse. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver alliansen att nyproduktionen bör undantas från amorteringskravet, samt att det måste finnas rum för flexibilitet.

"Det måste därför vara helt tydligt i lagtextens förarbeten att undantag ska kunna göras vid till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller dödsfall", skriver de fyra ekonomisk-politiska talespersonerna.

Diskussionen gällande huruvida det bör riktas mot bankerna eller låntagarna ser dock ut att vara över, och det blir troligen låntagarna som får kravet på sig.

De avslutar debattartikeln med att om regeringen accepterar deras förslag kommer de att ställa sig bakom propositionen till riksdagen.