Ekonomi

"Räntan borde sänkas ytterligare"

Konjunkturinstitutet vill att Riksbanken sänker räntan ytterligare för att hjälpa byggföretagen att öka orderingången.

Konjunkturinstitutet, KI, vill se ytterligare en sänkning av räntan för att hushållen ska våga investera, gärna en sänkning till 0,75 procent redan till sommaren. Anledningen uppges vara att konjunkturutsikterna ljusnade i februari, vilket var första gången på nio månader, men att byggbranschen fortfarande är ett orosmoment på grund av låg orderingång. Husbyggarna ser mörkt på framtiden.

Att folk avvaktar med att köpa och bygga bostäder påverkar efterfrågan vilket i sin tur påverkar ekonomin för byggföretagen. KI menar att en sänkning av räntan skulle råda bot på detta.