Juridik, Ekonomi

Reducerad bygglovsavgift om byggnadsnämnden drar över tiden

Att söka bygglov för en ändring på huset kan dra ut på tiden.

Att söka bygglov för en ändring på huset kan dra ut på tiden. Foto: Marlén Eskilsson

Regeringen vill införa avgiftsreduktion när du inte får ditt bygglov eller din anmälan handlagd inom gällande tidsfrist.

Det har länge varit ett problem att handläggningstiderna för bygglov drar över tiden. Enligt lag ska de vara klara inom tio veckor, men så är inte alltid fallet. I vissa kommuner kan det handla om flera månader innan du får ditt bygglov. Detta vill regeringen sätta stopp för.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Tanken är att du ska kunna få reducerad avgift om byggnadsnämnden drar över tiden för handläggningen av ditt bygglov. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Enligt statistik som regeringen tagit del av blir det förseningar i handläggningen av bygglov i var femte kommun, och var sjätte kommun när det kommer till anmälningar. Förhoppningen är att avgiftsreduktionen ska råda bot på detta, och om inte så i alla fall kompensera den ansökande.

Den föreslagna avgiftsreduktionen är enligt förslaget på 1/5 av avgiften för varje påbörjad förseningsvecka.

Om förslaget går igenom börjar det att gälla 1 januari 2019.