Juridik

Rätt om bygglov efter två års strid

Peter Wahlbeck.

Peter Wahlbeck.

Komikern Peter Wahlbeck får rätt om sitt husbygge i högsta instans.

Efter två års strid och kostnader på cirka 400 000 kronor får komikern Peter Wahlbeck rätt i högsta instans, hans hus är godkänt om han sätter upp en vägg mellan gamla husets andra våning och nya delens vind. Men efter alla turer fram och tillbaka är han inte längre säker på om han vill flytta in.

– Det är inte kul efter allt trassel som har varit. Jag har också haft stora kostnader för juridisk hjälp, nytt bygglov, arkitektkostnader med mera. Man kunde skippa en instans, till exempel länsstyrelsen, så det går lite snabbare. Mitt hus var färdigt för två år sedan och därefter har allt arbete gått i stå, säger han till Hallands Nyheter.

Grannarna ska från början ha överklagat hans bygglov för att de ansåg huset med den nya tillbyggnaden som för hög, att vinden kunde inredas, att balkongen var för stor och att husets isolering gjorde huset större än detaljplanen godkände. Överklagandet avslogs i de två första instanserna men mark- och miljööverdomstolen gav dem delvis rätt. När ett nytt bygglov sedan utfärdades av kommunen, med en vägg som separerade delarna, överklagades även detta, och en ny tur i rättens olika instanser påbörjades. Men nu är ärendet avgjort och huset godkänt.