15 år lång bygglovsstrid fascinerar

Både bygglov, viten, nya bygglov och lagparagrafer har överklagats i 15 års tid av husbyggarna vars tvåvåningshus med panoramafönster strider mot detaljplanen.

Åsa i Kungsbacka kommun är platsen för bygglovsstriden.

Åsa i Kungsbacka kommun är platsen för bygglovsstriden. Foto: Wikipedia

En konflikt rörande ett bygglov i Åsa i Halland började 2006 och har ännu inte nått sitt slut. Tidningen Norra Halland har gått igenom fallet och berättar en märklig historia om ett par som får bygglov, för att sedan bygga helt annorlunda och blir anmäld av grannarna.

Sedan avlöser turerna i rätten varandra under många år. Det börjar med överklaganden rörande svartbygget. När dessa är klara upp i högsta instans utdömer kommunen vite om paret inte rättar till husbygget. Men även dessa kan överklagas, och det gör paret. Till slut handlar det om 600 000 kronor i viten som domstolarna ska undersöka.

Byggnadsnämnden får rätt, och vid det laget har det gått sju år. En del grannar har gett upp, men ett par fortsätter ihärdigt att följa ärendet. När husbyggarna således lämnar in för ett nytt bygglov, som ger dem delvis okej på den byggnad de har idag, så godkänns denna av byggnadsnämnden som ett slags kompromiss, men grannparet överklagar då till länsstyrelsen. Därefter fortsätter följetången med bakläxa för byggnadsnämnden, återkommande överklaganden och slutligen hävdar husbyggarna att de ju faktiskt har fem år på sig att bygga och inte är klara ännu. Ett argument som godtas av länsstyrelsen.

Eftersom det nu gått över tio år ifrågasätter länsstyrelsen också varför ärendet inte är preskriberat. Kommunen tar fram handlingar och detaljer för att fortsätta striden mot husbyggarna. Kommunen har sedan ställt nya krav på husbyggarna, som i maj i år valde att återigen överklaga. Hur mycket pengar som betalats ut i viten, och vad kalaset kostat skattebetalarna vet man inte riktigt ännu. Det återstår att se när allt är avgjort för gott.