Radonbidraget återinförs

Radonbidraget återinförs

Foto: Creative Commons

Regeringen återinför bidrag för radonsanering i hus.

Snart avslutas denna säsongens radonmätning. Är du en av de som har visat sig ha problem med för höga halter radon i huset? Från och med 1 juli kommer du att kunna söka bidrag för sanering.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga kostnader upp till 25 000 kronor under förutsättning att halten är som mest 200 bequerel efter utförd åtgärd. Du måste ansöka om bidraget innan du kan påbörja saneringen.