Tid att börja tänka på radonmätning

Så här ser en radondosa ut.

Så här ser en radondosa ut. Foto: Karlstads kommun.

Misstänker du att du har för höga halter radon i inomhusluften är det dags att börja mäta.

Årstiden för att mäta radon i huset är höst, vinter och tidig vår, vilket innebär att det nu är hög tid att börja fundera på om detta är något som behöver utföras i ditt hus. Enligt Boverket uppskattas 250 000 hus i Sverige lida av för höga radonhalter. Vet du med dig att ditt hus är i riskzonen kan det vara bra att ta reda på de faktiska förhållandena.

Radonmätningen går till så att du köper så kallade radondosor och placerar dessa i huset. Ett kit består vanligen av två sådana mätpuckar samt ett protokoll. Du placerar dem i de rum som du vistas mest i och där du misstänker att det kan förekomma radon.

Visar det sig att du har för höga radonvärden inomhus kan du söka bidrag för att åtgärda detta. Värdet ska överstiga 200 becquerel för att anses vara för högt. Bidraget motsvarar 50 procent av saneringskostnaden, och uppgår till som högst 25 000 kronor.

- Så fort du vet hur du ska sanera och hur mycket det kommer att kosta, kan du söka bidrag genom en e-tjänst på Boverket.se eller hos länsstyrelsen i det län där du bor, skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Har du ett nybyggt hus måste huset ha hunnit fylla två år innan du kan söka och få bidrag.