Byggahus.se

Radonbidraget återinförs

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. Åsa Lund
  Husägare · Nivå 14
  Gäller detta bara för privatpersoner? Eller företag oxå? Var hittar man information?
   
 3. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  snabb sökning på "bidrag radonsanering" gav bla följande träffar:
  https://www.di.se/nyheter/nu-kan-husagare-soka-bidrag-for-radonsanering/
  https://www.ocab.se/nyheter/bidrag-radonsanering-aterinfors-2018/
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLQvR1/nu-kan-husagare-soka-bidrag-for-radonsanering
  https://www.miljoskaraborg.se/Bostadsmiljo1/Radon/Radonbidrag/
  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-infor-stod-till-radonsanering/

  några citat ur ovanstående länkar:
  "Bidraget gäller enfamiljshus", "Det är ägare till en- och två bostadshus som kan söka bidraget under förutsättning att ägaren själv bor i huset", "Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus"
   
 4. fia_mstd
  Husägare · Nivå 11
  Kan det vara valår i år tro? :geek:
   
  • Laddar…
 5. T
  Husägare · Nivå 11
  Gött. Då ska man bara komma underfund med vad för bra åtgärder man kan göra för 50kkr som ger maximalt tillbaka. Alltså gärna något som ger ett mervärde. Är FTX en okay åtgärd för att få bidrag för?
   
  • Laddar…
 6. T
  Medlem Nivå 2
  Spännande. Inväntar svar på vår mätning.. :)
   
  • Laddar…
 7. S
  Allvetare Nivå 1
  Jag har fått en offert från en radonsaneringsfirma på att installera en ftx anläggning. Men den slutar på 150000 kr drygt och jag tänkte därför göra själv. Har avvaktar Boverkets radonbidrag och nu har det i alla fall kommit en ny föreskrift som är ute på remiss.

  Jag tolkar dock paragraf 4 som att det stänger ute möjligheterna att göra själv??? Hur tolkar ni den?


  https://www.boverket.se/contentassets/f90709cb12f041ceb0840b96f9e2dc6f/bfs-2018-xx-radon.pdf

  4 § Ansökan om bidrag ska göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för denne ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan ska bifogas följande handlingar:
  1. Mätrapport som visar resultatet av utförd mätning enligt 2 §. Av mätrapporten ska även framgå vilken mätmetod som använts.
  2. Handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån.
  3. Redovisning som visar vilken eller vilka åtgärder ansökan avser. Av redovisningen ska det framgå hur radonet kommer in i bostaden och hur den sökta åtgärden ska minska radonhalten i inomhusluften.
  Handling som visar radonkällorna respektive redovisning enligt första stycket 3 ska utfärdas av den som är certifierad för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter eller av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.
  Till ansökan ska, om länsstyrelsen så begär, även bifogas
  1. intyg om att kalibrering av instrument enligt 2 § skett
  2. ritning eller motsvarande handling som visar byggnaden och var den eller de sökta åtgärderna kommer att genomföras och
  3. handling som styrker utfärdarens kompetens enligt andra stycket.


  /Staffan
   
 8. T
  Medlem Nivå 2
  Vem har utfört radonmätningen hos dig? Kommunen?

   
 9. T
  Medlem Nivå 2
  Vår mätning är klar och visade 40 Bql.
  Vårat vatten har dessförinnan gått från 1170 Bql till 50 Bql.

  Mission accomplished!

   
 10. S
  Allvetare Nivå 1
  Jag beställde radondosor av Radea och plcerade ut dem i höstas. Skickade in dem och fick analyssvar på 400 Bq! Radea erbjuder en kostnadsfri radonbesikning om man har över gränsvädet.
  https://radea.se/radonbesiktning/
  Det är från dem jag fått åtgärdsförslaget i for av en offert. Undrar om jag kan använda den i ansökan om raonbidrag?
   
 11. T
  Medlem Nivå 2
  Värt att kolla detta med Boverket! Tyvärr kan jag inte svara på det själv.

   
 12. kapten_krok
  Husägare Nivå 9
  Jag använde mig av Radea för installation av FTX. Rekommenderas INTE.
  Det mesta blev fel och de fick göra om väldigt mycket. Så har du inte kommit vidare, ta in en bra ventilationsfirma med goda referenser istället. Du får garanterat ner värdet med FTX så deras garanti på att de når under 200Bq är egentligen onödig, ett sätt att locka osäkra kunder. Vi gick från 500 till 100.