Ekonomi

Priserna för att bygga bostäder ökar

Flerbostadshus i Lund. Enligt ny statistik från SCB är det billigast att bygga bostäder i södra Sverige.

Flerbostadshus i Lund. Enligt ny statistik från SCB är det billigast att bygga bostäder i södra Sverige. Foto: Creative Commons.

Höga markpriser gör att bostadsrätter är dyrare att bygga än hyresrätter, men kostnaden för samtliga har ökat.

Byggkostnaden för nyproducerade bostadsrätter och gruppbyggda småhus ökade relativt kraftigt mellan 2015-2016 enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Den totala ökningen för bägge bostadstyperna blev åtta procent. 

Dyrast är det att bygga bostadsrätter. Statistiska Centralbyrån förklarar till viss del detta med högre markpriser.

- För bostadsrätter var markkostnaden 13 783 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea medan den var 4 134 kronor för hyresrätter, skriver myndigheten.

Det medför att bostadsrätter är 65 procent dyrare att bygga för en byggherre än hyresrätter. Den skillnaden stämmer väl överens med resultat från tidigare år. 

I genomsnitt kostade det 52 698 kronor per kvadratmeter att bygga bostadsrätter 2016, jämfört med 31 871 kronor per kvadratmeter för hyresrätter och 33 542 kronor per kvadratmeter för gruppbyggda småhus. 

Dyrast är det att bygga i Stor-Stockholm. Billigast är det i södra Sverige.