Byggkostnaden gick ner 2018

Billigare att bygga flerbostadshus och gruppbyggda småhus i fjol än året före.

Boverket menar på att det behöver byggas mer i Sverige men enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån går byggandet ner. Orsaken är dock inte prisökningar, för enligt Statistiska Centralbyrån var det billigare att bygga 2018 än vad det var 2017. Byggkostnaden för flerbostadshus minskade med två procent, och kostnaden för gruppbyggda småhus minskade lika mycket.

Dyrast är det att bygga i Stockholm oavsett bostadstyp. Däremot skiljer det sig åt var det är billigast. Flerbostadshus var exempelvis billigast att bygga i mellersta Sverige, medan gruppbyggda småhus kostade minst per kvadratmeter i södra Sverige.

- Det genomsnittliga totala produktionspriset år 2018 var 41 103 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus i riket som helhet. För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 34 928 kr per kvadratmeter bostadsarea, skriver Statistiska Centralbyrån.