Dyrt att bygga i Sverige

Ett flerbostadshus.

Ett flerbostadshus. Foto: LMR Byggnads AB

Byggkostnaden för flerbostadshus och gruppbyggda småhus fortsätter att öka.

Det har länge talats om att kostnaden för att producera nya bostäder måste minska eftersom Sverige ligger i topp när det kommer till detta i EU. Genom att minska kostnaderna skulle prisutvecklingen dämpas. Men färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att byggkostnaderna fortsätter att öka.

Mätningen visar siffror för ökningen mellan 2017 relativ den 2016. Dessa landar på 6 procent upp för gruppbyggda småhus och 4 procent upp för flerbostadshus.

Förklaringen ligger bland annat i höga markkostnader.

Högst produktionskostnad för flerbostadshus är det i Stockholm, medan den lägsta återfinns i södra Sverige där den utgör ungefär hälften av den i Stockholm. När det kommer till gruppbyggda småhus är det istället lägst produktionskostnad i norra Sverige, medan Stockholm fortfarande toppar listan i andra änden.

Statistiken visar även att produktionskostnaden är högre för bostadsrätter än den för hyresrätter.