Juridik

Otydlig offert ger pengar tillbaka

Enligt beslut hos Allmänna Reklamationsnämnden måste offerten tydligt visa eventuella undantag från arbete och material.

En golvvärmeinstallation i köket blev 10 860 kronor dyrare än vad byggföretaget uppgivit i offerten, och nu beslutar Allmänna Reklamationsnämnden att husägaren ska få de utbetalda pengarna tillbaka. Byggföretaget försvarade sig med att husägaren ska ha varit införstådd med att flytspackling och klinkers inte ingick i kostnaden, men eftersom själva offerten inte innehöll några undantag anser Allmänna Reklamationsnämnden att argumentet inte håller.

- En konsument måste i allmänhet kunna räkna med att en sådan prisuppgift innefattar kostnaderna för allt arbete och material som är nödvändigt för att fullgöra tjänsten. I detta ligger att eventuella otydligheter när det gäller en lämnad prisuppgift i första hand får gå ut över näringsidkaren på så sätt att denne inte i efterhand kan kräva en högre ersättning än som följer av en lämnad prisuppgift, skriver Allmänna Reklamationsnämnden i beslutet.

Slutsumman på fakturan från byggföretaget blev 26 617 kronor, istället för avtalade 15 757 kronor. Väljer byggföretaget att följa beslutet ska de därför betala tillbaka 10 860 kronor till husägaren.