Ekonomi

Det nya skärpta amorteringskravet kritiseras

En vacker gård.

En vacker gård. Foto: Sophie Dahre

Förslaget om ett skärpt amorteringskrav möter motstånd från två håll.

Förslaget om ett skärpt amorteringskrav kritiseras. Både Kammarätten i Jönköping och Riksrevisionen har synpunkter.

Finansinspektionens nya förslag är att den som lånar mycket i förhållande till sin inkomst ska amortera. Detta menar Riksrevisionen är ett förhastat förslag. Finansinspektionen borde ha tittat på problematiken och olika lösningar ur ett bredare perspektiv och gjort en ordentlig analys över vilka andra åtgärder som skulle kunna sättas in istället.

De anser även att det kommer att vara svårt att följa upp om det skärpta amorteringskravet ger någon effekt.

Kammarrätten i Jönköping påtalar att Finansinspektionen med start nästa år kommer att ha större lagligt utrymme att föreslå olika åtgärder för att bromsa hushållens skuldsättning, och att de därför bör avvakta med att införa nya åtgärder tills dess.

– När det pågår parallella processer är det bra att ha en helhetsbild innan man verkställer, säger Monica Dahlbom, kammarättspresident.

Deras analys är att risken annars är att man lägger tid på att införa regler som sedan måste ändras igen.

Källa: Sveriges Radio