Ekonomi

Norrmän fortsätter att köpa fritidshus i Sverige

Ett fritidshus i Blekinge.

Ett fritidshus i Blekinge. Foto: Marlén Eskilsson.

Det norska ägandet av svenska fritidshus ökar, medan danskarna minskar för fjärde året i rad.

Många av Sveriges fritidshus har utländska ägare. Det norska ägandet dominerar sedan en tid tillbaka, och medan norrmännens intresse för svenska fritidshus ökar, så minskar danskarnas. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att norrmännen nu äger 11 711 fritidshus, vilket är cirka 700 fler än danskarna och omkring 1 600 fler än tyskarna.

- Ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och redan år 2000 fanns det drygt 9 000 svenska fritidshus ägda av tyskar vilket 16 år senare ökat till drygt 10 100. Danskarna var som mest aktiva på den svenska fritidshusmarknaden mellan åren 2000-2008 för att därefter avta, skriver Statistiska Centralbyrån.

Det utländska ägandet är störst i Kronoberg - cirka 40 procent av fritidshusbeståndet. Även Värmland har stort utländskt ägande med sina 24 procent. Detta kan jämföras med Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland där det är mindre än 1 procent.

- Norska ägare föredrar Västra Götaland, Värmland och Jämtland, danskarna Kronoberg och Skåne, tyskarna Kalmar, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland medan holländarna föredrar Värmland.

Antalet svenskar i utlandet som äger fritidshus i Sverige ökar också, dock bara med 1 procent mellan 2015-2016. Majoriteten av dessa bor i Norge, Tyskland, Storbritannien och Schweiz.

- Totalt finns det 13 063 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare bosatta utomlands.