Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Finansminister Anders Borg uppmanar dig att ringa din bank VARJE DAG!

 1. L
  Medlem · 526 inlägg

  Lekkamraten

  Medlem
  Finansminister Anders Borg (m) går nu till hård attack mot bankernas och kreditinstitutens ledningar och kräver att de sänker bolåneräntorna.

  Borg är missnöjd med bankernas avvaktande hållning till regeringens stabiliseringsplan och antyder att den beror på att de är "måna om en handfull enskilda personers miljonbonusar".

  Finansminister Anders Borg tycker att allmänheten bör kontakta sina banker och fråga dem hur de ser på detta. Är miljonbonusar det viktigaste eller är det viktigare att man får ned boräntan, säger finansministern.

  Den rörliga boräntan brukar vanligtvis ligga omkring en procentenhet ovanpå Riksbankens styrränta. Detta har dock satts ur spel allt sedan finanskrisens början. Anledningen är den ränta som bankerna betalar för lån mellan varandra, interbankräntan, är väldigt hög. Den risk bankerna tar när de lånar ut pengar till en annan bank vill de ha betalt för, och i slutändan är det kunden som får ta smällen.


  Se inslaget på på SVT

  Jag har tidigare skrivit lite om detta och oavsett partitillhörighet bör man följa hans rekommendation och ringa banken varje dag och fråga om de anser att ledningspersonernas bonusar är viktigare än att sänka räntorna för kunderna.

  Ni kan jämföra aktuella boräntor här på Comboloan alternativt på bolåneinstitutens hemsidor direkt. För om kunderna är aktivare återställs konkurransen när de banker med för höga marginaler ser tillväxttalen bytas ut mot annat.

  Enligt min uppfattning är finansminsterns agerande beundransvärt. Å ena sidan står bankernas vilja att accpetera stabilitetsplanen, å andra sidan sitter beslutsfattande personer och vet att för att acceptera stabilitetsplanen måste de avsäga sig sin egen bonus vilket är proppen för acceptans. Det är dessa personers miljonbonusar som drivit bankerna till för höga risktaganden och hotar den finansiella stabiliteten på bankkundernas bekostnad. Detta är en väsentligt större fråga än bara bomarknaden i och med att för höga inberbanksräntor även drabbar alla företag.

  Det är både berömvärt och mycket modigt av Borg att klargöra detta förhållande, i synnerhet när vissa säkert skulle anse att han går emot storkapitalet och traditionellt sett borgerliga uppfattningar. Men det visar enligt mig också på ett stort mått av ansvarstagande vilket vida överstiger traditionellt hållna politiska uppfattningar.

  En normal rörlig 3-månaders ränta skulle idag ligga på 4,75% enligt finansministern (reporänta 3,75%+1%). Lägsta 3-månadersränta finns på 5,61%, dvs 0,86% över normalt. SBAB ligger fortfarande på 5,9% vilket är 1,15% mot normalt.

  Detta kostar låntagarna stora pengar. Hushållen har lån på ungefär 2000 miljarder, så 1% procent på det motsvarar 20 miljarder. Låntagarna betalar 14 miljarder efter skatteavdrag och skatteavdraget är 6 miljarder, som belastar staten. Bankernas vinst ökar med 20miljarder, som staten beskattar med cirka 20 procent, vilket ger 4 miljarder (i statlig bolagsskatt). Bankerna vinner då 16 miljarder medan låntagarna förlorar 14 miljarder och staten förlorar 2 miljarder. Med staten har jag hitintills avsett stat och kommun, men kommunerna är egentligen förlorarna bland det offentliga i och med att skattereduktion om 6 miljarder i första hand ges mot kommunal inkomstskatt under inkomst av tjänst (enbart vid högre inkomster förekommer statlig inkomstsskatt) Staten tjänar förmodligen på bankernas höga marginaler i och med att de får in 4 miljarder bolagsskat ifrån beskattningen av bankernas vinster. Kommunerna förlorar 6 miljader som ska täckas av skattebetalarna.

  Även om detta inte uttalats så kan detta vara bakgrunden till att Sveriges Kommuner och Landsting idag begärt 5 mlijarder extra stadsstöd.Sveriges Radio, i annat fall kommer väl Sveriges Kommuner och Landsting begära ytterligare 6 miljarder i extra stadsstöd framöver. Detta är för att klara av att driva vård, skola och omsorg med fortsatt kvalitet.

  Om jag var regeringen skulle jag omedelbart följa upp detta med att ge tillbaka SBAB sina tidigare direktiv att pressa bolånemarginalerna för svenska bolånekunder.

  SBAB kan inte anses stå aktivt längre på regeringens försäljningslista och vi har tydligt fått se effekterna av att inte ha en statligt ägd aktör bland bolåneinstituten med uppgift att pressa bankernas marginaler. Med Borgs agerande idag ser jag heller inga skäl att återupprätta SBABs tidigare roll på bolånemarknaden.

  Med hopp och tro om att bankernas telefonväxlar kommer att braka samman på måndag ;)
   
  Redigerat 31 okt 2008 23:29
 2. M
  Medlem · Västra Götalands · 10 207 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Äsch, han försöker få folket med sig och mot bankerna bara. Den här 'planen' hade annars riskerat att få folkopinionen att vända sig både mot staten och kapitalet (som, givetvis, sitter i samma båt).

  Men för guds skull, byt bank istället för att ringa och klaga varje dag. Det är det enda som hjälper.
   
 3. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 760 inlägg

  ordain

  Medlem
  Givetvis har media skrivit upp det hela till "en hård attack", men det han säger är ju fullständigt självklart. Om man lyssnar på det han säger och struntar i vad medie-filtret hittar på för rubriker så är det rätt tydligt att det inte är någon attack mot bankerna utan att det handlar om att sätta frågan i rampljuset och därigenom sätta press på bankerna att sänka snabbt.

  Han menar ju inte att man ska ringa och tjata ner räntan varje dag, utan det han säger är att man ska följa noga vilka räntor man har (kan göras via automatsvar på telefon eller via Internet, dagligen om man vill), och sedan ligga på bankerna om räntan ifall man inte får en bra ränta.

  Det är en påminnelse om att konsumentmakt bygger på att konsumenterna håller sig informerade, varken mer eller mindre.

  Jag tror att det i första hand handlar om att Regeringen är beroende av att räntorna ut till kund faller tillbaka så snabbt som möjligt, för att ekonomin inte ska utvecklas i fel riktning. Genom att lyfta upp frågan blir det extra fokus på bankernas marginaler, och extra marginalpress.
   
 4. D
  Medlem · Skåne · 193 inlägg

  Deven

  Medlem
  Patetiskt och löjligt av Borg. Bara ett sätt att jaga billiga populistpoäng och röster till nästa val. Överbelånade bostadsägare är ju en stor målgrupp för politikerna att fokusera på.
   
 5. Mikael_L
  Medlem · 44 282 inlägg
  Mja...
  Om nu riksbanken sänker styrräntan i ett försök att få samhällsekonomin i balans så blir det ju rätt förfelat ifall det endast kommer bankerna till del och endast får deras ekonomi i balans.

  Då kan ju riksbank/regering lika gärna skita i det, och låta bankerna få blöda bäst de vill. Men i slutändan blir det vi vanliga människor som ändå får betala. :(

  Det vore däremot riktigt intressant ifall det finns något verkligt tryck som regeringen kan sätta emot banker som inte vill hjälpa till att vända utvecklingen, eller om det endast kan gå genom (rätt begränsad, antar jag) konsumentmakt.
   
 6. L
  Medlem · 526 inlägg

  Lekkamraten

  Medlem
  Det finns inte överbelånade bostadsägare. Överbelånad är man om man lånat mer än 100% av säkerhetens värde. Bankernas nyutlåning ligger på 72% av säkerhetens värde, enligt en dagsfärsk rapport från Finansinspektionen, således ingen överbelåning alls.

  Jag ser inte alls detta som ett populistiskt utspel inför valet. Det är sannolikt just det faktum att ledningspersoner måste avsäga sig sin bonusar som gör bankerna tveksamma om de ska gå med i stabilitetspaketet, vilket givetvis är helt absurt och det regeringen vänder sig emot, att ett fåtal inidivders personliga ersättningar skall stå i vägen för landets välfärd.

  Glöm att detta enbart har fokus på egna hemsägare. Bankernas oskäliga marginaler drabbar företag i samma utsträckning och det är givetvis minst lika viktigt som effekterna för egna hemsägare. Att det även drabbar kommunerna direkt visar uträkningen jag gjort ovan.

  Det finns alltså skäl för alla kommuner, alla företag som i någon del har lån som ett medel för sina investeringar, alla arbetstagare samt alla egna hemsägare att både reagera och agera mot bankerna. Drabbas företagen så drabbas även arbetstagarna oavsett om dessa samtidigt är egna hemsägare eller hyr sin bostad.

  Anledningen till att Borg valde att just tala om egna hemsägare tror jag har mer med att göra att de är en stor grupp och är relativt enkla att mobilisera. Samtidigt är de en stor och viktig grupp för bankerna.
   
 7. Nyfniken
  Medlem · Stockholms län · 12 131 inlägg

  Nyfniken

  Medlem
  Hur vet du det? Jag är övertygad om motsatsen.

  (Vän av ordning) Den "dagsfärska" rapporten är från februari 2008 och redovisar siffror fram till och med september 2007. Alltså drygt ett år gammal. Siffran är ett snitt för portföljen och säger ingenting om den "sämsta" kunden.

  Jag hittade det här stycket i motsvarande rapport från 2006: "Belåningsgraderna i nyutlåningen ökade med ca 10 procent under perioden 2002 till och med första kvartalet 2006 och låg under första kvartalet 2006 på ungefär 57 procent."

  2006, genomsnittlig amorteringstid i nyutlåningen: 63 år.
  2008, genomsnittlig amorteringstid i nyutlåningen: 102 år.
   
  Redigerat 1 nov 2008 18:32
 8. L
  Medlem · 526 inlägg

  Lekkamraten

  Medlem
  Jaha och hur är du det då?

  Om belåningsgraden är 72% vid nyutlåning så betyder det att ett hushåll som köpt/byggt en bostad för 3 mkr också betalat 840 000 kr kontant. Du kanske anser att det är dåligt? Vän av ordning,

  Förklara gärna för oss hur du anser att genomsnittlig amorteringstid har att göra med om en säkerhet är överbelånad eller inte vid en viss tidpunkt? Måste bostaden vara nedamorterad när man dör? Att ha för lite belåning har hitintills inneburit en risk att få sitt hus kapat.

  Man kan också fråga sig om dessa siffror verkligen innebär någon real skillnad. Om vi antar lågt att en genomsnittlig husköpare är 25 år innebär 2006 års siffra att huset är helt avbetalt vid 88 ård ålder, och i 2008 års siffror att huset är helt avbetalt vid 127 års ålder. Problemet är bara att en genomsnittlig livslängd är runt 78 år för män (och 83 år för kvinnor). I båda fallen lever man sannolikt inte tillräckligt länge för att hinna med att återbetala hela huset. Är det enligt dig en real skillnad och på vilket sätt anser du att det har med överbelåning att göra?

  Varför vill du så gärna fokusera på den "sämsta" kunden? Den sämsta kunden finns och har alltid funnits. Den genomsnittliga kunden betalar 28% kontant, men det är inte tillräckligt för att du ska anse att tala om överbelåning är irrelvant?

  Mig har du inte övertygat det minsta.
   
  Redigerat 1 nov 2008 21:33
 9. Nyfniken
  Medlem · Stockholms län · 12 131 inlägg

  Nyfniken

  Medlem
  Sannolikhet. Jag har läst om fler personer som det senaste året belånat sitt bostadsköpt till mer än eller nästintill 100% . Då räcker det med en futtig prisnedgång på någon enstaka procent för att man ska vara överbelånad. Minns jag inte fel så visade till och med Mäklarstatistiks siffror på nedgångar den senaste perioden.

  Nej, det tycker jag låter riktigt bra. Nu har jag tyvärr inte hittat någon definition på "nyutlåning" så det är lite svårt att ha en åsikt om siffran.

  Nej, det hade egentligen inte med överbelåningen att göra. Det jag ville peka på var att vi de senaste åren har haft en utveckling som inte är hållbar i längden. Med den här takten så kommer belåningsgraden i nyutlåningen 2012 vara långt över 100%.
  (Men vi bör kunna vara överens om att en längre amorteringstid tyder på att man ligger närmare gränsen för överbelåning)

  Det var du som fokuserade på den "sämsta" kunden: "Det finns inte överbelånade bostadsägare."
   
 10. E
  Medlem · 305 inlägg

  ErikL

  Medlem
  Bostäder är marginalprissatta, så för banken är det självklart en konkret ökad risk om t.ex. 10% av låntagarna har större lån än värdet på deras bostäder. Om bostadspriserna sjunker 10% (vilket enligt en del statistik redan hänt) så är den belåningsgraden för samma lån plötsligt 80%, och stigande...

  Huruvida den risken är låg eller hög är förstås en definitionsfråga, men det är solklart att den är högre idag än för några år sedan, och som någon som dessutom sparar tycker jag det är högst rimligt att räntan följer risken.

  Att den genomsnittlige kunden betalar 28% kontant betyder för övrigt bara att det är väldigt vanligt att kunder i glesbygd har låg relativ belåning (men väldigt lågt lånebelopp) samtidigt som kunder i Stockholm/Göteborg/Malmö har hög relativ belåning och dessutom höga lånebelopp :)

  (Det är alltså den genomsnittlige nya _kunden_ som har 72% belåning, inte att hela nya lånestocken bara är belånad till 72%)
   
 11. Swetrot
  Medlem · Gävleborg · 3 101 inlägg

  Swetrot

  Medlem
  Om vi skall försöka bringa lite ordning i statistiken så tolkar jag den som att GENOMSNITTET för nyupplagda lån är 72% av fastighetens köpeskilling/värde. Det betyder att det finns de med lägre belåning, och dem med högre. Samma statisitk visade väl att c:a 20% av lånen var över 80% och 5% hade över 90% i belåning?

  Så länge bankerna har råd att låta pantens värde understiga lånet så kommer de nog inte att tvinga fram tvångsförsäljningar i någon större skala. Det regeringen har gjort är ju egentligen att plocka fram ett paket som skall göra att bankerna har råd att sitta med lån som måhända haltar lite, men som kan reda upp sig.

  Det är inget snack om att höga räntor märks i folks plånböcker, och naturligtvis drar det ned konsumtionen, vilket leder till djupare lågkonjunktur. Borg inser, liksom många andra, att höga boendekostnader tillsammans med högre arbetslöshet kan bli riktigt jobbigt att hantera.

  När bankerna då, som indirekt tjänar en hel del pengar på de högre räntorna, först skriker på hjälp trots mycket stora vinster och sedan vägrar ta emot den därför att det kostar dem pengar så blir han så klart ganska grinig. Som jag ser det har mycket av den här finanskraschen utvecklats till ett krig mellan finanssektorn och de styrande politikerna i flera länder, och Sverige ser ut att bli ett av de länderna.
   
 12. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 760 inlägg

  ordain

  Medlem
  Har du kollat på vad Borg faktiskt sa, eller på vad pressrubrikerna påstod att han sa?

  Skulle rubrikrena ha varit sanna, och han hade gått till "ursinnig" attack mot bankerna, hade jag hållt med, men nu var rubrikerna som vanligt satta utifrån vad som locker flest läsare och inte utifrån vad som är sant.

  Det han faktiskt sa, att låntagarna ska vara vaksamma och ligga på om sina räntor, var inte speciellt konstigt som jag ser det.
   
 13. H
  Bannad · Östergötaland · 223 inlägg

  Hopplunda

  Bannad
  Måste säga att Borg är den mest kompetenta finansministern vi har haft.

  Jag tror det är många som sitter "fast" med sin bank i och med att man delar upp lånen i rörligt och bundet. Visst kan man flytta de rörliga men ha två olika banker etc är nog för omständigt för de flesta.

  Min kommentar av att vara "överbelånad". Jag anser att man är överbelånad när man inte kan betala sina räkningar varje månad tack vare att man har höga lån, har ingeting att göra med om hur mycket lån jäntemot värdet på huset man har.

  Skulle det vara så så är alla som köper en bil med lån överbelånad rätt så snabbt.

  /Hade jag kul igår?
   
 14. Nyfniken
  Medlem · Stockholms län · 12 131 inlägg

  Nyfniken

  Medlem
  I beg to differ :D

  Att vara överbelånad är att ha en skuld som överskrider pantens värde.

  Ett billån är inget hypotekslån. Det finns ingen pant. Eller har jag fel? :confused:
   
 15. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 760 inlägg

  ordain

  Medlem
  Om man tar ett billån hos en bilhandlare så blir det ofta ett "Billån med återtaganderätt", det vill säga med bilen som pant.

  Förhoppningsvis är billånet konstruerat med tillräcklig kontantinsats och tillräcklig amorteringstakt för att bilens värde ska täcka kvarstående lån, men så är det förstås inte alltid.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.