Norskt ägande av fritidshus ökar

Danskarna tappar intresse för svenska sommarstugor, men norrmännen köper gärna fritidshus här.

Danskarna tappar intresse för svenska sommarstugor, men norrmännen köper gärna fritidshus här. Foto: Byggahus.se

Norrmännen älskar svenska fritidshus visar färsk statistik från SCB.

Det norska ägandet av fritidshus i Sverige ökar signifikant, och är faktiskt det enda utländska ägandet som har en sådan tydlig ökning. Danskarna har exempelvis tappat intresse, där minskar ägandet för sjunde året i rad. Tyskarna visade ett marginellt ökat intresse, men i jämförelse med storhetsåren runt början av 2000-talet är det att anses som ljummet. Således är det norrmännen som dominerar.  

- Det norska ägandet är klart störst och man fortsätter dra ifrån övriga länder. Ägare från Norge äger nu 12 416 stycken fritidshus i Sverige. Antalet fritidshus med danska ägare är 10 386 och med tyska 10 140 fritidshus. 87 procent av de utlandsägda fritidshusen kommer från dessa tre länder, skriver Statistiska Centralbyrån (SCB) som är de som tagit fram statistiken.

Störst intresse är det för fritidshus från Kronoberg och Värmland, där det utländska ägandet av fritidshus uppgår till 38 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. Men störst andel fritidshus som är utlandsägda finner man i Västra Götaland.

Däremot är intresset lägre för Stockholm, Gotland, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

- Favoritlän för norska ägare är Västra Götaland, för danskarna är det Kronoberg och Kalmar, för tyskarna Kalmar medan holländarna föredrar Värmland. De största minskningarna av utländska fritidshusägare 2019 har skett i Skåne och Kronoberg medan de största ökningarna har skett i Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten, skriver SCB.