Nationell handlingsplan mot radon

En radonpump.

En radonpump. Foto: Erica Wyse.

Nationell handlingsplan ska minska risken för skador från radon.

Sju statliga myndigheter har arbetat fram en nationell handlingsplan mot radon. Målsättningen i den är att kartlägga och genomföra insatser mot höga radonhalter i bostäder och på arbetsplatser. 

– Vi är flera myndigheter som har olika ansvar i radonfrågan, med den gemensamma nationella handlingsplanen kan vi lägga kraftigare fokus på frågan och tillsammans minska riskerna att människor skadas till följd av radonexponering, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I handlingsplanen föreslås bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten ska överse arbetet mot höga radonhalter men att flera myndigheter ska ingå i samarbetet, att man ska genomföra en radonkampanj i syfte att öka kunskapen om radon samt att man ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.