Många vill flytta men har inte råd

Många vill flytta men har inte råd

Foto: Fastighetsbyrån.

En undersökning visar att många skulle vilja flytta till en ny bostad, men att det finns flera faktorer som hindrar dem.

Bristande utbud och otillräckliga ekonomiska förutsättningar gör att många blir låsta till den bostad de för tillfället bor i, detta enligt en ny undersökning som analysföretag Novus genomfört å Fastighetsbyråns vägnar. 40 procent anger att de går i flyttankar, men majoriteten har helt enkelt inte möjlighet att flytta. Dock handlar det delvis om att en del av dessa inte hittar något de gillar.

25 procent anger ekonomiska faktorer som orsak, de tycker helt enkelt att det blir för dyrt. Ytterligare 12 procent kan inte flytta på grund av att de saknar kontantinsats. 11 procent anger att de hindras av flyttskatter, medan 7 procent inte får lån.

– Vissa, framförallt unga, får inte ihop ekonomin för att kunna köpa en bostad. Vi märker även att en stor grupp, som vill men inte måste flytta, just nu inte tar steget. För många blir det helt enkelt en för stor kostnadsökning, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

De menar på att det krävs förändringar politiskt som gör att inlåsningseffekten bryts.

- Tyvärr har vi flera inlåsningseffekter som hämmar flyttströmmar och därmed påverkar hela samhället negativt. Politikerna måste se över hela bostadspolitiken och bland annat göra förändringar som ökar rörligheten, säger Johan Engström.