Ränteoro dämpar husmarknaden

Glappet mellan säljare och köpare minskar enligt färsk rapport från Fastighetsbyrån.

Oro för stigande räntor gör att den klara fördel som tidigare funnits för säljarna på husmarknaden nu minskar, detta rapporterar Fastighetsbyrån. 

- Våra mäklare får fler och fler frågor om räntehöjningar och märker av att det har en viss dämpande effekt. Både köpare och säljare har blivit lite mer avvaktande, säger Johan Engström, vd på mäklarföretaget.

I april i fjol var balansen mellan säljare och köpare 7,72 för säljarna, där 10 är 100 procent fördel för säljarna och 0 är 100 procent fördel för köparna. Nu ligger samma siffra istället på 6,21, vilket uppges vara den lägsta på två år.

Störst minskning ses i Stor-Stockholm, men även andra större orter uppvisar samma trend.

- Framåt tror vi på en lite mer avvaktande marknad och att det även kommer avspeglas i prisutvecklingen. I praktiken innebär det att priserna inte fortsätter att stiga. Det sannolika är stillastående eller möjligen svagt sjunkande priser, säger Johan Engström.