Ekonomi

Mäklarna tror på en lugn och stabil bostadsmarknad 2020

Mäklarpanel får bedöma hur de tror att prisutvecklingen kommer att vara under 2020.

Hus till salu i Örgryte.

Hus till salu i Örgryte. Foto: Fastighetsbyrån

Om mäklarna får spå hur bomarknaden kommer att te sig i år så är det små prisvariationer och ett stabilt utbud som dominerar utfallen. Fastighetsbyråns mäklarpanel visar att 65 procent tror på stillastående huspriser och 33 procent tror att huspriserna kommer att öka. Siffrorna ser ungefär likadana ut för bostadsrättspriserna.

- Prisnivåerna under 2019 har varit ovanligt stabila. Historiskt sett så är det få år där vi haft så små prisvariationer. Om inget oförutsett ekonomiskt eller politiskt händer så är det stor sannolikhet att 2020 kommer att se snarlikt ut. Räntan kommer som det ser ut att vara låg under överskådlig tid, även om vi kan få enstaka höjningar, vilket håller efterfrågan uppe. Marknaden kan fortfarande upplevas oförutsägbar på lokal nivå men en stabil prisbild ger goda förutsättningar för att att säljare och köpare ska kunna mötas, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Det trendbrott man ser i undersökningen är att mäklarna i Stockholm blir allt mer optimistiska igen. För ett år sedan var det bara tio procent som trodde på prisuppgångar där, nu är det istället nästan hälften.

Säljarna anses dock fortfarande ha ett litet övertag gentemot köparna på marknaden överlag.

- Aktiviteten på marknaden har ökat under året men vi har tydliga inlåsningseffekter och trösklar. Ett nyårslöfte från politikerna om att på allvar ta tag i utmaningarna på bostadsmarknaden skulle verkligen vara på sin plats, säger Johan Engström.