Lågt utbud påverkar mest

Historiskt många mäklare anser att det låga utbudet är det som just nu påverkar bostadsmarknaden mest.

Det låga utbudet är det som i störst utsträckning påverkar bostadsmarknaden just nu menar cirka 70 procent av mäklarna. Och Mäklarsamfundet skriver i sin rapport Mäklarinsikt att detta är en historiskt hög siffra, aldrig förr har så många mäklare varit så samstämmiga i sin analys när det kommer till det låga utbudet.

- Utvecklingen på bostadsmarknaden som helhet bedöms stabil trots det rekordlåga utbudet, men vi måste komma ihåg att de regionala skillnaderna är stora. Det blir allt mer tydligt att utbudet inte möter efterfrågan vare sig i våra residensstäder eller i universitetsstäderna. På sikt kan detta få allvarliga konsekvenser, kan inte människor flytta dit jobb och högre utbildning finns påverkar det tillväxten i hela landet, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

I rapporten konstateras också att mäklarna tror att utbud, efterfrågan och prisbild kommer att ligga oförändrade framöver.