Fördel för säljarna på bomarknaden

Säljarna har bäst utgångsläge på bostadsmarknaden, och deras grepp om marknaden har ökat sista månaden.

Den som planerar sälja sitt hus har bra utgångsläge just nu.

Den som planerar sälja sitt hus har bra utgångsläge just nu. Foto: Marlén Eskilsson.

Bostadsmarknaden är just nu mest fördelaktig för den som ska sälja sin bostad. Fördelen för säljarna, gentemot köparna, har ökat sedan december. Snittet ligger just nu på 6,76 där 10 är störst fördel för säljarna och 0 är störst fördel för köparna.

Det är Fastighetsbyrån som mäter detta värde regelbundet genom att fråga sina mäklare hur de ser på bostadsmarknaden just nu. Samma siffra var i december 6,44. Jämfört med januari i fjol låg den dock högre, då var den 6,99.

- Bostadsmarknaden präglas just nu av ett lågt utbud på många orter vilket är den främsta anledningen att säljarnas övertag ökar igen. I stort kan man säga att marknaden står och väger. Mäklarna upplever efterfrågan som stabil men det finns samtidigt en ökad osäkerhet hos konsumenterna. Börsoro och snack om ökad inflation och räntehöjningar kan bidra till att vi inte har riktigt samma högtryck som under våren 2021, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Säljarnas övertag ökar även på marknaden för nyproduktion. Snittet ligger lite lägre än för bostadsmarknaden generellt, men ändå med ett övertag för säljarna på 5,85. Även här har det ökat sedan december.

- Många spekulanter som köper en nyproducerad bostad idag har letat på begagnatmarknaden tidigare. När utbudet är litet blir det svårare för spekulanter att hitta rätt bostad och fler och fler kan då tänka sig att vänta på att en helt nyproducerad bostad ska bli klar. Den långa väntetiden är annars det som ses som den stora nackdelen med att köpa nyproduktion, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.