Prognos: Fler hus till salu

Mäklarna tror att utbudet av hus på bostadsmarknaden snart kommer att öka.

Den som vill köpa hus väntas ha fler att välja på inom kort, men också större konkurrens.

Den som vill köpa hus väntas ha fler att välja på inom kort, men också större konkurrens. Foto: Marlén Eskilsson.

En majoritet av mäklarna tror att utbudet av hus som är till salu kommer att öka under första kvartalet i år, detta enligt en undersökning som SBAB låtit genomföra. 6 av 10 mäklare i Göteborg och Stockholm svarar att de tror på en ökning, samma siffra i Malmö är 8 av 10.

Men trots att utbudet väntas öka tror man även att efterfrågan på hus kommer att göra det. Bedömningen är således att även priserna kommer att fortsätta att stiga. På många håll i landet ligger de redan på rekordnivåer.

– Utbudet bedöms öka och priserna stiga framför allt på småhus. Frågan är hur återgången till mer vanliga levnadsmönster påverkar bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, och siar om att efterfrågan på mindre och medelstora bostäder komma att bli högre i och med att fler går tillbaka till sina arbetsplatser.

Däremot tror mäklarna att efterfrågan på bostadsrätter kommer att vara oförändrad.

Prognos för utbud och efterfrågan på radhus och småhus under första kvartalet 2022:

 

Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud

 

Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

57

24

19

 

54

43

2

Stor-Göteborg

65

21

15

 

63

31

5

Stor-Malmö

85

12

3

 

58

38

4

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2022:

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

33

50

14

0

Stockholm Småhus

18

33

43

5

0

Göteborg Bostadsrätt

4

41

50

5

0

Göteborg Småhus

5

38

53

3

0

Malmö Bostadsrätt

2

20

75

2

0

Malmö Småhus

12

33

53

2

0