Juridik

Kommande detaljplan gör svartbygge godkänt

Svartbygget finns i Höganäs.

Svartbygget finns i Höganäs.

Trots att huset i Höganäs bryter mot detaljplanen får det stå kvar utan åtgärder riktade mot det.

Den granne som försökt få igenom att ett svartbygge i Höganäs ska rivas trots att en ny detaljplan är under planering i området får avslag på sin överklagan av länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen gör kommunen rätt när de inte vidtar åtgärder mot svartbygget eftersom detaljplanen kommer att göra så att bygglovet godkäns. En åtgärd skulle innebära rivning och anses, med tanke på omständigheterna, som allt för kraftig.

Huset har varit under luppen länge. Först överklagade grannen bygget eftersom det påbörjats trots dennes överklagan. En tid senare beslutade högsta instans att grannen hade rätt, huset strider mot rådande detaljplan genom att det är för högt. Men då meddelade kommunen att en ny detaljplan höll på att arbetas fram och att bygget med denna på plats skulle godkännas.

Två år har gått och nu önskade grannen åtgärder från kommunen men får alltså nej från både byggnadsnämnden och länsstyrelsen.

Källa: Hd.se