17 år lång bygglovsstrid över

Huset ifråga finns i Båtviken.

Huset ifråga finns i Båtviken. Foto: Google Maps

Huset som blev olagligt och sedan lagligt igen.

Ett hus i Strömstad har fått bygglov efter en drygt 17 år lång strid i olika rättsliga instanser. Huset fick från början bygglov 2004, trots att majoriteten av huskroppen stod på mark som inte fick bebyggas och att huset var större än vad detaljplanen tillät.

Grannarna överklagade dock bygget och fick rätt i alla instanser. Därmed blev huset ett svartbygge.

Senare valde dock kommunen att göra om detaljplanen, och därmed blev husets placering och storlek inom ramarna för vad som var godkänt. Därmed kunde ett nytt bygglov utfärdas. Även detta överklagades, men grannarna fick dock inte domstolarna med sig denna gången.

Länsstyrelsen slog fast att huset nu följer detaljplanen, och överklagan till mark- och miljödomstolen avslogs. Nyligen beslutade sig även mark- och miljööverdomstolen för att avslå överklagan, och därmed är husets bygglov nu giltigt.