Jonas Lindmark, Ekonomi

Jaga inte bara lägsta pris på villaförsäkringen

Plötsligt blir allt i ett rum hemma hos dig förstört – både saker, möbler och ytor. Då gäller det att du valt rätt försäkring, med små åldersavdrag.

Jaga inte bara lägsta pris på villaförsäkringen

Under sommaren har det regnat extremt mycket, många bostäder drabbades av översvämningar. Ägarnas kostnad blir sällan bara självrisken på normalt 1500 kronor, för vid läckage och naturskador kräver många försäkringsbolag 10 procent av hela kostnaden.

Men framförallt så tillkommer olika typer av åldersavdrag, när gammalt ersätts med nytt. Försäkringsbolagen inte vill ge en gratis standardförbättring, det ska inte löna sig att råka ut för en skada.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark, Morningstar

 

Normalt ligger taket för åldersavdrag för byggnadsdelar kring 100.000 kronor, men för möbler och andra saker finns inget tak. En brand eller fuktskada kan alltså betyda att du plötsligt tvingas betala för att ”uppgradera” stora delar av ditt hem och det är troligen inget du annars hade valt att lägga så mycket pengar på. Dessutom tar försäkringsbolagen inte alls någon hänsyn till all den tid som kunder tvingas lägga ned på att leta och välja nya ägodelar.

Varför accepterar då de flesta svenskar risken att behöva betala långt över 100.000 kronor om deras hem och lösöre drabbas av en stor skada?

En förklaring är rimligen att många jagar lägsta pris när de väljer försäkringsbolag. De jämför kanske självrisker, men det är lätt att tro att villkoren i övrigt är så lika att det lönar sig att välja den billigaste försäkringen. Försäkringsbolagen tjänar därför på att försämra villkoren så att kunden måste betala mer själv vid stora skador – trots att det är då vi främst behöver försäkringsskyddet.

Hos de flesta försäkringsbolag går det att betala extra för sänka maximalt åldersavdrag till mellan 10.000 och 20.000 kronor. Dels finns försäkringar som heter ”Stor”, dels finns tillägg. Även då gäller dock maxgränsen enbart byggnadsdelar, inte lösa föremål. Så totalt sett tillsammans med förstörda möbler, elektronik och kläder kan din kostnad ändå bli mycket stor.

Ett annat problem är att det är svårt att veta hur man kommer att bli behandlad av försäkringsbolaget efter en skada. Mycket beror på den enskilde försäkringstjänstemannen som kan ge snabb och omtänksam hjälp, eller tolka villkoren snålt. Men bolag som gjort mycket reklam och säljer lite dyrare försäkringar hjälper rimligen till mer, för att inte få dåligt rykte.

Jaga alltså inte enbart lägsta pris på hem- eller villaförsäkringen, kontrollera även villkoren. Där det främst finns skillnader är om skador ersätts på byggnad under uppförande, skador av hussvamp, läckage i badrum, självrisken vid naturskada och reglerna för åldersavdrag.

Men oavsett försäkringsbolag, så behöver du ett rejält buffertsparande plus marginaler i din ekonomi för att klara självrisker och åldersavdrag vid större skador.