Ekonomi

Ingves flaggar för fördubbling av räntan

Hushållen bör förbereda sig för stigande ränta framöver enligt Stefan Ingves.

Riksbankchef Stefan Ingves.

Riksbankchef Stefan Ingves. Foto: Riksbanken.

I en utfrågning i finansutskottet meddelar Stefan Ingves att räntorna kommer att fördubblas de kommande åren, och att detta kan slå negativt mot de hushåll som inte planerat för detta när de tagit lån.

– Flertalet hushåll har valt att låna till rörlig ränta och om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

Det handlar dock om en ganska blygsam räntenivå fördubblingen till trots, eftersom reporäntan i dagsläget ligger på negativ nivå. Däremot kan det bli mer kraftfulla höjningar än väntat om inflationen stiger mer än vad Riksbanken räknat med då de satte sin räntebana.