Så mycket dyrare blir det att leva nästa år

Stockholms Handelskammare har räknat på hur mycket högre utgifter hushållen kommer att ha de kommande 12 månaderna.

Det blir drygt 52 000 kronor dyrare för en genomsnittlig familj att leva som de gjort förut under de kommande tolv månaderna. Det är Stockholms Handelskammare som har räknat på hushållens utgifter i år och under 2023.

Mest ökar kostnaderna i Stockholm, Halland och Skåne. I Stockholm räknar man med höjda utgifter motsvarande 70 000 kronor.

Det handlar i grund och botten om inflation, höjda räntor, högre bränslepriser och stigande elpriser som påverkar utgifterna.

– Riksbankens väntade räntehöjningar kommer göra att det ekonomiska läget försämras. Sentimentsindikatorer och prognoser pekar på pessimistiska hushåll, lägre konsumtion och fallande bostadspriser. Därtill föreligger en osäkerhet kring hur länge kriget i Ukraina kommer medföra problem för handel och inflation. Ekonomin balanserar på slak lina, men de offentliga finanserna är goda och Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Vi borde kunna rida ut stormen utan skattehöjningar för redan hårt pressade hushåll, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.