Ekonomi

Idag införs nya RUT-tjänster

Idag införs nya RUT-tjänster

Här hittar du alla de tjänster som från och med 1 augusti ger rätt till RUT-avdrag.

Samtidigt som ROT-avdraget begränsats och därefter minskat i popularitet - 26 procent mindre utbetalt första halvåret i år jämfört med förra året - så ökar intresset för RUT-avdraget. Idag utökas det dessutom med fler tjänster, exempelvis kan du nu få hjälp med beskärning av träd eller flytt av bohag.

Nedan finner du de RUT-tjänster som tillkommer från och med idag:

Trädgård

 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Sedan tidigare har du fått göra avdrag för häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning. 

Flytt

 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
 • Packning och uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.

IT

Installation, reparation och underhåll (i hemmet) av:

 • Data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Precis som tidigare gäller reglerna att ROT- och RUT-avdraget räknas samman och maximalt får uppgå till 50 000 kronor per person och år. Men reglerna innebär i detalj också följande:

ROT-avdrag: 30 % av arbetskostnaden, maximalt 50 000 kr

RUT-avdrag för dig under 65 år: 50 % av arbetskostnaden, maximalt 25 000 kr

RUT-avdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång: 50 % av arbetskostnaden, maximalt 50 000 kr

Ps Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till RUT-avdrag: 

Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten, plantering av nya växter och träd, rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign, kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

Kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra.

Arbete med utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar. Ej heller programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara, reparation eller annat arbete i utförarens verkstad, handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.