Avdrag och bidrag

Tjänster som ger och inte ger rätt till RUT-avdrag

De tjänster som anges nedan är exempel på arbeten som ger eller inte ger rätt till RUT-avdrag.

A

ALLMÄNNA KRAV FÖR RUTAVDRAG
Du måste själv ha nyttjanderätten till bostaden under den tid som arbetet utförs för att få rutavdrag. En förutsättning för att du ska anses ha nyttjanderätt till bostaden är att ingen annan har sitt hushåll där. Det går alltså att få rutavdrag utan att äga bostaden. Byggnaden måste också ha utrustning och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad. Som bostad räknas förutom småhus, hyres- eller bostadsrätt även eget garage, förråd och tvättstuga.

ALLMÄNNA KRAV FÖR FLYTTJÄNSTER
För att rutavdrag skall ges ska bohaget som flyttas tillhöra köparen och flytten ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz. Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige. Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

 

B

BARNKALAS
Arrangemang av barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet ger inte rätt till rutavdrag.

BARNPASSNING
Föräldrar eller vårdnadshavare med underhållskyldighet för barnet kan få rutavdrag för barnpassning om barnet passas i eller nära sin bostad, utom när barnvakten lämnar och hämtar barnet vid förskola, grundskola, fritidsaktivitet eller liknande. Barnet får högst gå i årskurs sju. Transportkostnader vid hämtning och lämning av barn vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter och liknande ger inte rätt till rutavdrag.

BARNS HUSHÅLL
Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll.

BORTFORSLING
Inget avdrag ges för bortforsling av skräp, trädgårdsavfall eller gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

BREDBAND

Rutavdrag ges för att reparera, installera och underhålla fiber inne i bostaden, bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem. Att gräva ner kablar på tomten är dock ett rotarbete.

 

D

DATOR- OCH IT-TJÄNSTER
Arbete som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden ger rätt till rutavdrag. Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och it-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet. Detta gäller även datorprogram och dataförbindelser som används av dator- och it-utrustningen.

DATORER - REPARATION, INSTALLATION, UNDERHÅLL
Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor och spelkonsoler. Rutavdrag ges även för arbete med felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram. Rutavdrag beviljas inte för reparation eller annat arbete som utförs i företagets lokaler.

DATORHANDLEDNING
Rutavdrag ges för enklare rådgivning och handledning som ges i samband med reparation, installation och underhåll av data- och it-utrustning. Inget avdrag ges för handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

DATORTILLBEHÖR
Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av skrivare, skannrar, högtalare och avläsare, mediaspelare, digitalboxar, blurayspelare och Apple-tv.

 

F

FJÄRRSTYRD KOMMUNIKATION
Inget avdrag ges för utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar, ej heller för appar och andra programvaror i en telefon eller dator som övervakar och styr vitvaror.

FLYTTRANSPORT - KORTARE STRÄCKOR
Rutavdrag ges för flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder, även för flytt mellan lägenheter i samma byggnad. Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen av tjänsten. Rutavdrag ges för ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport, arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget. Rutavdrag ges även för upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela, samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer. Avdrag ges även för flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget. Inget avdrag ges för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra, inte heller för flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

FLYTTRANSPORT - LÄNGRE STRÄCKOR
Inget avdrag ges för flyg- eller båttransport, inte heller för transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet.

FLYTTRELATERADE TJÄNSTER
Rutavdrag ges för flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen.

FLYTTSTÄDNING
Rutavdrag ges för flyttstädning och inflyttningsstädning samt nödvändig flytt av möbler för att städ- och rengöringsarbete ska kunna utföras.

FRITIDSHUS
Fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Rutavdrag ges för städning i en stuga eller fritidsbostad som hyrs under kortare eller längre tid.

 

G

GARDINER - UPPSÄTTNING OCH NEDTAGNING
Rutavdrag ges för uppsättning och nedtagning av gardiner, till exempel i samband med tvätt eller enklare sömnadsarbete. Inget avdrag medges för omklädning eller lagning av textilier på möbler, ej heller för att skruva upp eller ta ned en gardinstång.

GROVSTÄDNING
Inget avdrag ges för städning som är direkt föranledd av ett byggarbete, avloppsrensning eller rengöring av imkanaler (se rotavdrag). Ej heller ges avdrag för grovstädning med mer avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar eller skur- och golvboningsmaskiner, eller för hyra av sådan utrustning, inte heller grovrengöring av soffa och andra möbler om arbetet kräver en specialmaskin.

 

H

HEMKÖRNING AV LIVSMEDEL
Inget avdrag ges för beställning och hemkörning av livsmedel.

HEMLARM
Inget avdrag ges för arbete med larm.

HOMESTYLING
Rutavdrag ges för flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av en bostad, avdrag ges dock inte för själva homestylingen.

HUSDJUR
Inget avdrag ges för passning av husdjur.

HUSHÅLLSAPPARATER
Inget avdrag ges för arbete med hushållsapparater, till exempel brödrostar, matberedare, vattenkokare, centraldammsugare, dammsugare, strykjärn, kaffebryggare eller kaffemaskin – oavsett om de är inbyggda eller fristående. Ej heller ges bidrag till grillar och utekök samt överskåp till kyl och frys.

HÄLSOVÅRD
Inget avdrag ges för hälsovård som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller personlig tränare, ej heller för att medicinskt vaka över en person eller bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser.

 

I

INSTALLATION VITVAROR
Inget avdrag ges för arbete med installation av vitvaror eller arbete med att åtgärda fel som uppstått vid installationen, till exempel dörromhängning eller arbete med att ställa en vitvara i våg.

INTERNET, FIBER MED MERA
Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av modem, routrar och wifiutrustning, bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem. Rutavdrag ges även för arbete med fiberinstallation, dock enbart den del av arbetet som sker inne i bostaden.

 

K

KLÄD- OCH TEXTILVÅRD
Rutavdrag ges för tvätt och strykning av kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel om arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden, till exempel i en gemensam tvättstuga. Rutavdrag ges även för putsning av skor. Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten ger rätt till rutavdrag. Detta gäller från 1 jan 2021.

KROPPSVÅRD
Inget rutavdrag ges för massage, fotvård, skönhetsbehandlingar eller hårklippning.

 

L

LÄXLÄSNING
Rutavdrag ges för hjälp med läxläsning och annat skolarbete som barnvakten utför under högst 10 procent av tiden vid varje barnpassningstillfälle. Arbete som kräver specialkunskaper och normalt inte utförs av hushållen själva, till exempel av privatlärare eller tränare, ger inte rätt till rutavdrag.

 

M

MÖBELVÅRD
Rutavdrag ges för uppsättning och nedtagning av gardiner, till exempel i samband med tvätt eller enklare sömnadsarbete. Rutavdrag ges för lagning av avtagbar soffklädsel. Inget avdrag medges för omklädning eller lagning av textilier på möbler, ej heller för att skruva upp eller ta ned en gardinstång.

MÖBLERING
Från 1 januari 2021 ger möblering av bostad, inklusive montering av möbler, rätt till rutavdrag. Inredningstjänster ingår dock inte.

 

P

PERSONLIG HJÄLP OCH OMSORG
Förutsatt att personen ej fått statliga eller kommunala bidrag för omsorg ges rutavdrag för hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning, hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, på bank eller i butik i sällskap med köparen. Rutavdrag medges även för hjälp med betalning av räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning samt att vaka över en förvirrad person för att förhindra att hen lämnar bostaden.

POOLRENGÖRING
Inget avdrag ges för poolrengöring.

PROGRAMVARA
Inget avdrag ges för programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

 

R

RESOR
Inget rutavdrag ges för resor.

 

S

SKRÄDDERI
Rutavdrag ges för enklare lagning och uppläggning av kläder, dock ej för skräddare som syr upp nya kläder.

SNÖSKOTTNING
Rutavdrag ges för snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak, borttagning av istappar samt snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri. Inget avdrag ges för snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

STÄDNING I HEMMET
Rutavdrag ges för dammsugning, dammtorkning, diskning och fönsterputsning, städning av skåp, lådor, kyl och frys samt altaner. Rutavdrag ges även för byte av glödlampor och säkringar samt enklare rengöring av spisfläkt i samband med vanlig städning.

 

T

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Inget avdrag ges för installation av tekniska hjälpmedel i hemmet.

TILLSYN AV BOSTAD
Från 1 januari 2021 ger enklare tillsyn av en bostad, såsom ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter, rätt till rutavdrag.

TRANSPORT AV INKÖPTA MÖBLER
Inget avdrag ges för flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson.

TRANSPORTHJÄLP
Från 1 januari 2021 ger transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning rätt till rutavdrag. Detta gäller även till och från magasinering.

TRÄDGÅRDSARBETE

Rutavdrag ges för:

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
 • beskärning och fällning av träd
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se Rot-avdrag
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

TV-APPARATER
Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av tv-apparater, paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik. Inget avdrag ges för installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler. Ej heller för installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler.

TVÄTTMASKIN
Förutsatt att arbetet utförs i bostaden eller utrymme som tillhör densamma, beviljas rutavdrag för reparation av tvättmaskin, torktumlare torkskåp och mangel. Bidrag medges ej till ledningar och avloppsslangar i anslutning till en tvättmaskin eller andra vitvaror, se rotavdrag.

 

U

UTHYRD BOSTAD
Om du hyr ut din bostad kan du varken få rot- eller rutavdrag för arbeten som utförs under uthyrningstiden.

 

V

VITVAROR I KÖK
Förutsatt att arbetet utförs i bostaden, beviljas rutavdrag för felsökning (oavsett om det medför en reparation eller inte) och reparation av diskmaskin, kyl, vinkyl och frys samt spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn. Avdrag medges även för de tillbehör som är inbyggda i vitvaran, t.ex. is- eller vattenmaskin. Bidrag medges ej till ledningar och avloppsslangar i anslutning till vitvaror, se rotavdrag.

VVS
Inget avdrag ges för arbete med fläktar, ventilationsutrustning, luftvärmepumpar, varmvattenberedare och element. Se rotavdrag.