Hyr ut lägenheter med kraftigt förhöjda radonvärden

Två av de berörda områdena i Bro

Två av de berörda områdena i Bro

Boende i Upplands-Brohus trevåningslängor i Bro har levt med för höga radonvärden utan att veta om det, men hyresvärden har varit medveten om det sedan 2003.

Nathalie Klebark har sedan 6 år tillbaka bott i en hyresrätt med ett radonvärde på 860 becquerel utan att informeras om detta. Hyresvärden har varit medveten om problemen i området sedan 2003 men inte gått ut med någon information, det var först när Nathalie ringde och frågade som hon fick veta att de överskred gränsvärdet med hela 660 becquerel.

Hon har nu, ihop med flera andra familjer, gått ut och uttalar sig i en artikel på Dn.se om hur hyresvärden Upplands-Brohus mörkat radonhalterna för nyinflyttade och fortsätter kräva de som är rädda och vill flytta ut på tre månadshyror, trots att de 95 lägenheterna enligt Hyresgästföreningen borde utrymmas. Terje Gunnarsson på Hyregästföreningen menar att det är häpnadsväckande att de fortfarande hyrs ut och kräver evakuering.

De som flyttar in framöver kommer dock informeras om de höga radonhalterna i lägenheterna och att det är rivningskontrakt som gäller.