Ekonomi

Huspriserna stiger

Prisökningarna på hus ser inte ut att avta enligt statistik från SCB.

Den två-procentiga ökningen av huspriserna som kan skönjas mellan de två två senaste tremånadersperioderna är en fortsättning på de stigande huspriser vi sett under året. Jämfört med samma period förra året kan vi se att priserna ökat med hela sju procent.

Däremot är det marginellt färre län som redovisar prisökningar denna tremånadersperioden jämfört med maj-juli - 17 av 21 stycken. Störst uppgång ser vi i Kalmar, Östergötland, Södermanland och Blekinge som samtliga fått i genomsnitt 5 procent högre huspriser. Gotland fortsätter dock, som enda län, att visa minus i statistiken - där minskade priserna med 3 procent.

Östergötland visar även stora prisökningar på årsbasis. Jämfört med samma period förra året har priserna där, och i Värmland, stigit med elva procent, det är de län som redovisar störst uppgång under året. Stockholm, Uppsala, Södermanland och Norrbotten är dock inte långt efter med sina tio procent.

Inte ett enda län redovisar prisnedgång på årsbasis.

Prisuppgången i storstäderna mellan de två senaste tremånadersperioderna är två procent i Stockholm och en procent i Göteborg och Malmö.