Ekonomi

Hushållen tror att ROT-sänkningen ökat fusket

Hushållen tror att ROT-sänkningen ökat fusket

Foto: Vår medlem Henrik Enkel.

Många ser koppling mellan ökat svartarbete och sänkt ROT-avdrag, enligt färsk undersökning.

Hälften av Sveriges hushåll anser att det sänkta ROT-avdraget har ökat folks benägenhet att anlita hantverkare svart, detta visar en undersökning som analysföretaget SIFO gjort å Sveriges Byggindustriers och Måleriföretagens vägnar. Majoriteten svarar också att de tror att en återställning skulle öka viljan att betala vitt igen.

– En slutsats är att en återställning skulle öka benägenheten att köpa vita hantverkstjänster, anlita yrkeskunniga hantverkare och renovera hemma. Hälften tror att en återställning skulle ha stor effekt på att motverka svartarbete och fusk, säger Erik Lundbom, SIFO.

ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden för att stärka statens finanser: "När ROT-avdraget infördes i sin nuvarande form rådde finanskris och beslutet var länge stabiliseringspolitiskt motiverat. Idag är läget ett annat – svensk ekonomi befinner sig för närvarande i en återhämtningsfas och sysselsättningen bedöms öka i god takt de närmsta åren", skrev Socialdemokraterna 2015.

En återställning är inte helt utesluten. I dagsläget är det dock så att konjunkturen är så pass stabil att det inte är aktuellt enligt Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamot i skatteutskottet. Han säger till tidningen Arbetsmarknadsnytt att ROT-avdraget är ett verktyg för att hantera konjunkturen snarare än ett sätt att reglera osund konkurrens. Det håller dock inte Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot i skatteutskottet, med om. Hon ser det även som en viktig reform för tjänstesektorn.

I undersökningen framgår det att 85 procent av befolkningen är positiva till ROT-avdraget.

Resultat från undersökningen:

  • 85 procent tycker att möjligheten till ROT-avdrag är bra.
  • 68 procent tror att människors vilja att anlita svart arbetskraft skulle minska om ROT-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden.
  • 69 procent tror att viljan att köpa vita hantverkstjänster kan öka om ROT-avdraget återställs.
  • 61 procent tycker att ROT-avdraget bör återställas till 50 procent av arbetskostnaden.