Majoritet gillar RUT och ROT

Färre tycker svartarbete är okej och många är positiva till RUT och ROT enligt ny undersökning.

En majoritet av hushållen tycker att RUT och ROT är bra skatteavdrag, detta visar Skatteverkets årliga attitydundersökning där man stämmer av hur privatpersoner och företag ser på Skatteverket, avdrag och skatter. Procentsatsen är något högre för positiv inställning till ROT-avdraget, 66 procent, jämfört med RUT där samma siffra är 59 procent.

Undersökningen visar också att var femte person någon gång nyttjat RUT-avdraget, och var fjärde person ROT.

Vidare uppges moralen kring svartarbete ha förbättrats under åren.

- Andelen som skulle kunna tänka sig att anlita svart arbetskraft eller jobba svart om de visste att det inte skulle få någon påföljd minskade kraftigt i den senaste undersökningen, som genomfördes under mars 2020. Andelen som skulle kunna tänka sig att ”uppge felaktiga uppgifter till skattemyndigheten” minskade något, efter en ökning mellan 2018 och 2019, skriver Skatteverket i rapporten.

Man ser också att kvinnor har en lägre acceptans för fusk och är mer samvetsgranna när det kommer till att hålla sig till skattereglerna. De känner också färre som anlitat svart arbetskraft.