Ekonomi

Avdrag och bidrag för husägare

Ska du renovera, bygga till eller bygga nytt i år? Vi listar avdragen och bidragen du som husägare eller bostadsrättsägare kan söka 2019.

Avdrag och bidrag för husägare

Genom att vara om dig och kring dig som husägare kan du minska dina utgifter och på så vis få mer pengar över till annat. Kanske vill du hyra ut en del av bostaden och göra avdrag för det, eller göra avdrag vid renovering.

Här nedan hittar du en lista på de avdrag och stöd du kan nyttja i år.

ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär att du gör avdrag från din skatt när du renoverar ett befintligt hus. I praktiken får du en faktura från byggfirman där de dragit av 30 procent av arbetskostnaden. De ansöker sedan om den summan från Skatteverket istället. Taket för ROT-avdraget är 50 000 kronor per person och år.

För att uppfylla kraven för ROT-avdraget krävs det att du är över 18 år, bor i huset som renoveringen utförs i, att du har arbetat och därmed betalat in en tillräckligt stor mängd skatt, att du inte redan utnyttjat hela ditt ROT-avdrag innevarande år samt att renoveringsåtgärden du begär avdrag för är en sådan som omfattas av ROT-avdraget. 

Den som utför renoveringen får inte vara en närstående till dig.

Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla

Lista över godkända ROT-arbeten i småhus: Tjänster som ger och inte ger ROT-avdrag 

RUT-avdrag

RUT-avdraget innebär att du får göra avdrag på skatt för hushållsnära tjänster. I praktiken får du en faktura från företaget där arbetskostnaden är nedsatt med 50 procent, och de ansöker sedan om att få den summan utbetalad av Skatteverket istället. Taket för avdraget är 25 000 kronor för personer under 65 år, och 50 000 kronor för de över.

Precis som med ROT-avdraget måste du uppfylla vissa villkor för att ha rätt att ta del av RUT-avdrag. Bland annat måste du vara över 18 år, ha betalat in tillräckligt med skatt och samtidigt inte utnyttjat det avdrag du har innevarande år - samt förstås bo i bostaden där arbetet sker.

Det finns lite olika typer av tjänster som omfattas av RUT-avdrag, bland annat städning, beskärning av träd och buskar, barnpassning och snöskottning. Lista över godkända RUT-arbeten: Tjänster som ger och inte ger RUT-avdrag

Radonbidrag

Boverket beräknar att cirka 250 000 hus i Sverige har för höga halter radon inomhus och därför bör radonsaneras. På grund av detta, och eftersom radon kan vara farligt för de boende, så har man valt att återinföra radonbidraget. Det innebär att du kan få bidrag för 50 procent av kostnaderna för saneringen så länge åtgärderna anses vara skäliga, dock med en övre gräns på 25 000 kronor och en undre gräns på 2 000 kronor.

Det krävs att du uppfyller vissa krav. Exempelvis måste du äga och bo i huset som ska saneras, mängden radon måste överstiga 200 becquerel och du måste ansöka till länsstyrelsen innan du påbörjar åtgärderna.

Solceller

Solcellsstödet finns fortfarande kvar att söka 2019 - även om det är lägre än vad det varit tidigare. Den sökande kan få stöd med upp till 30 procent av kostnaden. Vidare anger Energimyndigheten att stödet är begränsat till att lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem, och att stödberättigande kostnader som högst får uppgå till 37 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 

Vidare råder det en oenighet kring stödet bland partierna. Därför är det lite oklart hur länge det kan tänkas leva kvar och när det kommer att börja fasas ut - men det lutar åt att det kommer att sänkas till 15 procent under året. Hur detta påverkar de som ansökt redan nu är även detta oklart.

Det är länsstyrelsen som hanterar ansökningarna för solcellsstöd men själva ansökan gör du enklast med bank-ID via Boverket: www.boverket.se/sv/bidrag

Lagring av egenproducerad el

Utöver solcellsstödet kan du även söka stöd för att lagra din egenproducerade el. Bidrag ges för upp till 60 procent av kostnaderna, och med ett tak på 50 000 kronor. Du skickar din ansökan till länsstyrelsen i det län där bostaden som du installerat den egenproducerande elanläggningen på.

Exempel på kostnader du kan få stöd för: Installation av batterier, hubbar, kontrollsystem mm som har med lagring av egenproducerad el att göra.

Tänk på att du inte får använda bidraget till åtgärder som du redan fått stöd för. Exempelvis om du har fått ROT-avdrag för någon del i installationen.

Uthyrning av privatbostad

I Sverige råder bostadsbrist. För att avlasta bostadsmarknaden har man en skattelättnad vid uthyrning av privatbostad, ett så kallat schablonavdrag. Det ska göra så att fler människor vill hyra ut sin gäststuga eller en del i sin bostad.

Schablonavdraget uppgår till 40 000 kronor per bostad och år. Det innebär att du inte betalar skatt på summan du får in vid privatuthyrning så länge den inte överstiger det avdraget. Får du däremot en vinst som är högre än så är skatten 30 procent på överskottet och den ska då tas upp som kapitalinkomst i inkomstdeklarationen.

Som privatuthyrare har du även dessa avdragsmöjligheter:

  • Vid uthyrning av exempelvis permanentbostad eller fritidshus får du göra avdrag med 20 procent av hyran.
  • Hyr du ut en privat bostadsrätt eller en hyreslägenhet får du göra avdrag för avgiften eller hyran som du själv betalar, under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. Du som hyr ut bostadsrätt har dock inte rätt att göra avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott.

Avdrag för förbättringsutgifter

Ska du deklarera en bostadsförsäljning kan du göra avdrag för utgifter du haft för förbättringsåtgärder - se bara till att du har sparat alla kvitton. Detta gäller såväl dig som bor i hus som du som bor i ägarrätt eller bostadsrätt. Det krävs dock att de uppgår till minst 5 000 kronor. 

Handlar det om en grundförbättring (såsom exempelvis en tillbyggnad) får hela utgiften dras av - dock inte den del som blir ROT-avdrag. Handlar det istället om en renovering som av Skatteverket kategoriseras som “reparation och underhåll” - således exempelvis byte av handfat, ommålning och liknande - måste du först räkna bort slitage från summan. Åtgärden måste också vara utförd inom en femårsperiod och bostaden får inte vara nybyggd.

Räntekompensation när du löser bundet bolån

Om du har sagt upp ett bolån i förtid och måste betala en så kallad räntekompensation för detta har du rätt att sedan göra avdrag för denna i din deklaration i form av en vanlig ränteutgift.

Tomträttsavgäld

Precis som ränteavgifter har du rätt att dra av tomträttsavgäld i din deklaration, och det deklareras då som en räntekostnad under kapital. För att du ska kvalificera dig för detta krävs förstås att du är en tomträttshavare som har betalat in en avgift för denna.