Ekonomi

Avdrag och bidrag för husägare 2023

Elstöd och skattereduktion för grön teknik är några av stöden du kan få under 2023.

Elstöd och skattereduktion för grön teknik är några av stöden du kan få under 2023. Foto: Marlén Eskilsson

Ska du installera grön teknik, renovera, bygga till eller bygga nytt i år? Vi listar alla avdrag och bidrag du som husägare eller bostadsrättsägare kan söka 2023.

Genom att vara om dig och kring dig som husägare kan du minska dina utgifter och på så vis få mer pengar över till annat. Kanske vill du hyra ut en del av bostaden och göra avdrag för det, eller sälja överskottet av den el dina solceller producerar. 

Här nedan hittar du en lista på de avdrag och stöd du kan nyttja i år. En nyhet är att du kommer att få ta del av ett automatiskt elprisstöd om du haft ovanligt höga elräkningar.

ROT-avdrag

Rotavdraget är troligen det avdrag som flest husägare är vana att nyttja vid bygge och renovering. Det har funnits i ett antal år, och är en skattereduktion på arbetskostnaden för ditt byggprojekt. Det är byggföretaget som sköter ansökningen och du får därför avdraget direkt på fakturan från dem.

Rotavdraget har genomgått förändringar under åren. Nuvarande regler slår fast att rotavdraget har ett tak på 50 000 kronor per år och att det bara får göras på arbetskostnaden (inte materialkostnaden). Avdraget på arbetskostnaden är 30 procent. Det är knutet till individen, inte till fastigheten, vilket innebär att den som har flera fastigheter fortfarande bara har ett maxbelopp på 50 000 kronor sammantaget. Däremot kan det förstås finnas flera vuxna individer på en och samma adress, och alla dessa har rätt att nyttja sitt rotavdrag.

För att vara berättigad måste du ha betalat in tillräckligt med skatt under året och vara ägare till bostaden samt helt eller delvis boendes i den. Vidare ska bostaden vara äldre än fem år. Är den inte det medges rotavdraget bara om du återställer bostaden till det skick det var i från början, du kan alltså inte bygga ut och få rotavdrag om huset bara är två år gammalt. Rotavdraget påverkas också av vilka andra avdrag du gör, exempelvis om du gör avdrag för så kallad grön teknik - mer information om detta avdrag hittar du längre ner i artikeln. Du kan även få rotavdrag för tjänster som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du äger den, dock ej i dina barns. 

Är det en bostadsrätt som avses och inte ett småhus, så gäller rotavdraget bara för invändigt arbete såsom golvläggning, takmålning, tapetsering och liknande.

Här kan du läsa vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag och under vilka förutsättningar: Tjänster som ger och inte ger ROT-avdrag 

RUT-avdrag

Rutavdraget är en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Du kan till exempel nyttja det för att få hjälp att beskära träd och buskar på tomten, eller för att få hjälp med städningen hemma. Avdraget täcker 50 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år, men samtidigt som taket är 50 000 kronor för ROT finns det inte längre något tak för RUT. Har du nyttjat allt ROT-avdrag blir taket för RUT automatiskt 25 000 kronor per person och år, men har du bara RUT du nyttjar blir taket istället 75 000 kronor. Precis som rotavdraget är det knutet till dig som individ, inte till fastigheten ifråga.

De krav som finns för att du ska kunna nyttja rutavdraget är att du ska ha betalat in tillräckligt med skatt under året, att du är över 18 år, och att du faktiskt har rutavdrag kvar att nyttja för det innevarande året. Du ska även bo helt eller delvis i bostaden som tjänsten utförs i. Det kan exempelvis vara din permanenta bostad eller din sommarstuga. Dock behöver du inte äga bostaden ifråga. Du kan även få rutavdrag för tjänster som utförs i dina föräldrars bostad, dock ej i dina barns.

Läs mer: Tjänster som ger och inte ger rätt till RUT-avdrag

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger och bor i ett småhus kan sedan juli 2023 söka bidrag för energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och klimatskärm, även kallat klimatskal

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidraget får inte heller vara lägre än 10 000 kronor. Det betider att det du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor. Ansökan gör du hos Boverket.

Grön teknik ger skattereduktion

Det här avdraget ersätter det tidigare solcellsbidraget. Det är en skattereduktion för den som installerar så kallad grön teknik i sin bostad. I praktiken fungerar det på samma vis som rot- och rutavdraget, och har kommit till för att förenkla eftersom det tidigare var en mer komplicerad process för den som ville göra avdrag för solceller eller laddstolpe för elbil. Genom att ha ett liknande system som det för rot- och rutavdraget förenklar man för konsumenterna. 

En stor skillnad är dock att man här även räknar in materialet i avdraget, inte bara arbetskostnaden. Dock måste du ha köpt materialet från samma företag som utför installationen, annars ges bara för arbetskostnaden.

Skattereduktionen uppgår till 50 000 kronor per person och år. Dock kan den påverkas av andra avdrag som du nyttjar samma år eftersom den bygger på att du har betalat in tillräckligt med skatt. Den summa du har betalat in påverkar ju även rot och rut, så ska du nyttja alla dessa samma år gäller det att din inbetalade skatt är tillräcklig för att täcka upp.

Skattereduktion för grön teknik inkluderar följande arbeten:

  • När du installerar ett nätanslutet solcellssystem. 
  • När du installerar ett system för lagring av egenproducerad elenergi. 
  • När du installerar en laddningspunkt till elfordon. 

När det kommer till solceller är avdraget 20 procent på arbete och material från och med 1 januari 2023, medan det för de andra två punkterna är 50 procent för arbete och material.

För att vara berättigad till avdraget måste du äga bostaden (oavsett om den är under uppbyggnad eller står färdigbyggd), däremot är det okej om det är dina föräldrar som bor i den. Vidare kan det vara en permanentbostad likväl som en sommarstuga förutsatt att denna är ansluten till elnätet.

Klicka här för att läsa mer om vilka arbeten som ger rätt till grön teknik-avdraget: Skatteverket/grön-teknik 

Elstöd för höga elpriser

Som en fortsättning på fjolårets elpriskompensation kommer man i år att få ett nytt tillfälligt stöd. Målsättningen är att det ska betalas ut av Försäkringskassan i februari 2023, och gälla för de husägare i elområde 3 och 4 som har åkt på väldigt höga elräkningar under elpristopparna som varit under oktober 2021-september 2022. Ersättningen kommer att betalas ut med 79 öre per kilowattimme för elområde 4, och med 50 öre per kilowattimme för elområde 3.

Först var det bara tal om ett stöd för södra och mellersta Sverige, men eftersom även norra Sverige hade väldigt höga elräkningar under november och december 2022 har regeringen ansökt om ett kompletterande elstöd som inkluderar alla elområden - dock bara för dessa två månader. 

Den ersättning som utgår till hushållen är för den förbrukning som har haft ett högre genomsnittligt elpris än referenspriset om 75 öre per kWh per elområde på spotmarknaden. I denna riks-modell vill regeringen även se ett förbrukningstak*.

*Det kompletterande elstödet är fortfarande inte helt klart. Svenska Kraftnät undersöker i skrivande stund exakt utformning. 

Privatuthyrning av bostad

Precis som tidigare år har du som privatperson rätt att hyra ut en del av din bostad, eller en gäststuga på tomten. Om summan du får in för detta är under 40 000 kronor behöver du inte skatta på beloppet, utan denna summa är tänkt att ses som ett schablonavdrag. Du får även göra avdrag med 20 procent av hyresintäkten, ett avdrag som är tänkt att täcka driftskostnader såsom sophämtning och el.

Om summan du får in under året däremot överstiger 40 000 kronor efter avdrag ska du skatta på det överstigande beloppet, och skatten är då 30 procent på överskottet. 

Räkneexempel

Du och din sambo står som lika ägare till er fastighet, och hyr ut ert attefallshus för 5 000 kr i månaden i 12 månader. Ni får då in 60 000 kronor. 
60 000-40 000 (schablonavdrag) = 20 000
60 000*20 (procentuellt avdrag på hyresintäkt) = 12 000 kr 
20 000-12 000 = 8 000 kr

Överskottet på er uthyrning är således 8 000 kronor, vilket innebär att ni vardera ska ta upp 4 000 kronor som kapitalinkomst när ni deklarerar. Hade du stått som ensam ägare skulle du ensam ha tagit upp 8 000 kronor som kapitalinkomst när du deklarerat.

Avdrag vid försäljning av bostaden

Den som säljer sin bostad ska betala vinstskatt. Men du får göra avdrag vid försäljningen för arbeten som utförts de närmaste åren i din bostad. Exempelvis har du kanske byggt till huset? Eller byggt om garaget till ett badrum? Då får du göra helt avdrag för detta under förutsättning att du har kvar kvitton som du kan redovisa.

Det finns även vissa renoveringsarbeten och förbättringsåtgärder som är delvis avdragsgilla. Har du bytt ut något som var trasigt men redan fanns i bostaden, eller om du renoverade utan att ändra planlösning, då faller du in i denna kategorin. Det handlar då antingen om en renovering där du bytt till lyxigare kvalitet, exempelvis skaffat klinkers i badrummet istället för plastmatta - eller renoveringsåtgärder där du bytt till likvärdig kvalitet. Dessa faller in under lite olika poster och ger olika mycket rätt till avdrag. När du byter till likvärdig kvalitet faller det in under reparationer och underhåll, medan lyxigare kvalitet även faller in under grundförbättringar och då finns det en tjänst hos Skatteverket som räknar ut hur mycket som hamnar i respektive kategori.

Mikroproducent av el - skattereduktion för levererad el

Den som är mikroproducent av el - vilket du exempelvis kan vara om du har solcellspaneler på taket och säljer överskottselen till din elhandlare - har rätt till skattereduktion för levererad el. Mikroproduktionsanläggningen kan förstås även vara vindkraft eller vattenkraft, så länge det handlar om förnybar el. Men vanligast bland privatpersoner är solceller.

Överskottselen du säljer ska redovisas i din inkomstdeklaration. Först och främst finns det ett schablonavdrag att ta hänsyn till, det uppgår till 40 000 kronor. Har du sålt för mindre än det behöver du alltså inte betala skatt. Detta schablonavdrag är dock detsamma som det som du nyttjar vid privatuthyrning, så här får du se upp lite om du både säljer el och hyr ut bostad.

Med det sagt finns det även en skattereduktion för levererad el. Förutsatt att din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som huset samt att säkringen i anslutningspunkten inte överstiger 100 ampere har du rätt till detta. 

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, men maximalt 18 000 kronor per år och du får inte mer än det du själv har tagit ut från elnätet. Det får heller inte överstiga mer än 30 000 kilowattimmar per år. Så har du förbrukat 5 000 kWh och sålt 2 000 kWh har du rätt till 1 200 kr i skattereduktion (2000*0,6). Skulle du däremot ha förbrukat 6 000 kWh men sålt 10 000 kWh blir det ändå bara 6000*0,6 eftersom din förbrukning blir ditt tak.

Radonbidrag

2022 utgick radonbidraget, du kan därmed inte längre söka det och det finns varken pengar för nya eller äldre ärenden.

Ränteavdrag

Den som har bolån bör känna till att upp till 30 procent på räntekostnaderna för det är avdragsgilla. Uppgifterna för ränteavdraget anges i inkomstdeklarationen och detta sker vanligen automatiskt och kommer därmed förtryckt. 30 procent är för de kostnader som understiger 100 000 kronor, och därutöver är det 21 procent på det över. För att du ska vara berättigad måste du ha betalat in skatt, betalat in ränta och stå på bolånet.

Räntekompensation när du löser bundet bolån 

Säger du upp ditt bolån och har bunden ränta som innebär att du måste lösa denna i förtid och därmed betala räntekompensation får du göra avdrag för denna i din deklaration som en vanlig ränteutgift. 

Tomträttsavgäld 

Om du är tomträttshavare och betalar in avgift för denna har du rätt att dra av tomträttsavgäld i din deklaration. Detta deklareras som en räntekostnad under kapital. 

Bostadsbidrag

Även den som äger sin bostad har under vissa förutsättningar rätt till bostadsbidrag. Bidraget är tänkt att hjälpa barnfamiljer som har begränsad ekonomi, eller unga som har det. 

Det är en rad faktorer som påverkar huruvida man har rätt till bostadsbidrag, så det går inte att säga på rak arm om just du har det. Allt från bostadens storlek och din inkomst till boendetypen och kostnader som rör bostaden påverkar. 

Försäkringskassan har en tjänst som heter Kassakollen där du kan räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag. 

Läs mer: Kassakollen