Ekonomi

Har du råd att bo kvar som pensionär?

Har du råd att bo kvar som pensionär?

Foto: Marlén Eskilsson

Hög inflation hjälpte förr till att krympa bolånen. Men låg inflation, höga priser och trögare amorteringar har gjort att dagens bostadsköpare får svårt att bo kvar som pensionärer.

De som går i pension de närmaste åren har normalt ägt sin bostad i 30-40 år och har ofta bara små bolån kvar. Men yngre som nyligen köpt sin villa riskerar att tvingas flytta när de går i pension.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark,
Morningstar

 

Den avgörande skillnaden är den höga inflationen i Sverige fram till början på 90-talet. Då var räntorna höga och avdragsgilla, vilket netto blev en slags amortering eftersom lånen snabbt blev mindre i förhållande till lönerna. När räntorna efter skatt var lägre än inflationen så fick husägarna betalt för att låna. En annan stor fördel med höga räntor var att fastighetspriserna var lägre i förhållande till en normal årslön, eftersom inkomstens storlek tillsammans med räntorna styr hur hög boendekostnad per månad människor tål.

Dagens rekordlåga boräntor hänger ihop med att inflationen i Sverige är väldigt låg. Under 1970-talet steg konsumentprisindex (KPI) i Sverige med 134% och under 80-talet med 102%. Men under 90-talet var inflationen bara 35% och under 00-talet steg KPI endast 16%. Ökningstakten på strax under 2 procent per år har fortsatt de senaste tre åren och priserna ser ut att fortsätta vara stabila. Så låg inflation betyder att även de genomsnittliga löneökningarna blir låga och därmed kommer bolånen att fortsätta att vara väldigt stora i förhållande till inkomsterna.

Ytterligare en risk för yngre är att de senaste årens branta bostadsprisuppgång delvis beror på dagens extremt låga boräntor och slopandet av fastighetsskatten, som sänkt månadskostnaden för att bo och därför drivit upp maxpriset som bostadsköpare har råd att betala. Räknat i årslöner har bostäder därför blivit mycket dyrare och lånen har blivit trögare att amortera. Dessutom väljer många amorteringsfria lån.

Att gå i pension betyder längre inkomster. Om då det mesta av bolånen är kvar och räntorna stiger så kan det bli orimligt dyrt för pensionärer att bo kvar. Visst kan det finnas andra skäl att flytta, kanske till en lägenhet för att slippa sköta trädgård och skotta snö, men det är sorgligt att tvingas byta bostad av ekonomiska skäl. Lösningen är att i god tid innan pensioneringen välja en bostad med så pass låg månadskostnad att man har råd att amortera ned lånen.