Bolån

Sex av tio husägare har hög belåningsgrad

Allt fler tar bolån med hög belåningsgrad i relation till bostadens värde.

Sex av tio husägare har hög belåningsgrad

Foto: Marlén Eskilsson

Fler hushåll tar bolån med hög belåningsgrad än i fjol. Den nya statistiken visar att 39 procent av de nya bolåneavtalen i april 2024 har en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med 29 procent för samtliga bolåneavtal. Men fortfarande har fyra av tio hushåll en belåningsgrad som ligger under amorteringskravet, detta enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). 

– Vi kan se att 60 procent av hushållen har en belåningsgrad på över 50 procent. Några hushåll ligger på en högre nivå, 8 procent, har en belåningsgrad på 85 procent eller mer baserat på aktuell marknadsvärdering, säger Anton Bratt, nationalekonom på SCB.

Belåningsgraden påverkar hur mycket hushållen måste amortera. Reglerna för amortering innebär att hushåll med en belåningsgrad över 50 procent men under 70 procent ska amortera en procent av lånebeloppet årligen. Om belåningsgraden överstiger 70 procent ökar amorteringskravet till två procent årligen.

Statistiken visar att allt fler tar högre lån i förhållande till bostadens värde, och att gruppen med låg belåningsgrad således minskar.

Siffrorna visar också att hushåll med hög belåningsgrad även har något högre ränta.