Var femte granne ringer inte polisen om de bevittnar inbrott

Grannsamverkan inte en självklarhet för alla

Foto: If.

Det finns grannar som inte skulle ringa polisen vid inbrott.

Hur bra relation har du till dina grannar? Enligt en nyligen genomförd undersökning från If skulle var femte person inte ringa polisen om de bevittnade ett inbrott - ett fåtal av dessa anger dock att de skulle ha ringt grannen istället eller ingripit själva.

- Det är anmärkningsvärt att så många väljer bort polisen i ett akut skede. Det gör att chansen att gripa förövaren minskar avsevärt, det är beklagligt eftersom vi redan har en väldigt låg uppklarningsprocent på inbrott bara omkring tre procent, säger Lars Silfverswärd, skadeförebyggare hos If.

Var tionde person skulle heller inte ha gjort ett dyft om det gick ett huslarm eller billarm i deras omedelbara närhet.

Siffror från Brottsförebyggande rådet visar att grannsamverkan kan minska risken för inbrott med upp till 26 procent. Därför är det viktigt att man sinsemellan håller kontakten och är uppmärksam.

- Grannsamverkan går ut på att man gör bostadsområden mindre lockande för inbrottstjuvar genom att de boende i området lär sig mer om hur man skyddar sig, avskräcker och försvårar för tjuven samtidigt som man ökar uppmärksamheten på misstänkt aktivitet. 

11 procent av de som svarat på undersökningen anger att de varit med om inbrott i sin egen bostad. Hälften av dem anmälde inte detta till polisen.